Vlaggen EU

EFRO City of Things

In 't kort

Deze oproep past binnen het thema ‘Slim Vlaanderen’ en richt zich op opschalingsprojecten binnen de City of Things context.  

Projecten worden ingediend via het EFRO E-loket. Vóór indiening moet het project aangemeld worden via een vooraanmelding. 

De vooraanmelding moet ten laatste op vrijdag 31 maart 2023 ingediend zijn. 

De deadline voor indiening van het volledige projectvoorstel is vrijdag 30 juni 2023

Voor deze oproep is een infosessie voorzien op maandag 27 februari 2023 in het auditorium van het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, Brussel (tussen 10u en 14u). Op deze infosessie zullen de gelanceerde oproepen binnen het EFRO-programma voorgesteld worden. 

Inschrijven voor deze infosessies kan via onderstaande link: 
inschrijving infosessie

Ontdek alle City of Things projecten op onze webpagina’s, een groot aantal Smart City projecten in de Praktijkenbank van de VVSG en alle EFRO-projecten op de Projectendatabank

EFRO logo 2022

Samengevat

Voor wie?
Lokale besturen; Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, Provinciale entiteiten; Vlaamse Gemeenschapscommissie; Entiteiten van de Vlaamse overheid; Kennisinstellingen
Voor wat?
opschalingsprojecten City of Things waarbij reeds onderzochte en/of geteste oplossingen voorbij de Proof of Concept-fase gebracht zijn
Bedrag
€ 8 miljoen

Delen:

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon