Vlaggen EU

EFRO City of Things

Hoeveel bedraagt de steun voor 'City of Things' projecten?

Er is een bedrag van 8 miljoen euro beschikbaar voor de oproep ‘opschalingsprojecten City of Things’. 

De oproepenveloppe bedraagt 8 miljoen euro, waarvan 4 miljoen euro EFRO-middelen en 4 miljoen euro VLAIO City of Things cofinancierinig. De EFRO-steun per project bedraagt maximaal 30% van de totale kosten. Vanuit VLAIO City of Things kan de cofinanciering eveneens 30% bedragen. Er is dus een minimale eigen inbreng van 40% vereist. Het maximaal totaal steunbedrag per project is 1.000.000,00 euro (EFRO + VLAIO).

Indien de projecten aansluiten bij publieke dienstverlening, vallen de projecten onder Dienst van Algemeen Belang (DAB) en is er dus geen sprake van staatssteun. In dat geval is volledige publieke financiering mogelijk.

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon