De Vitrine

Vlaams-Brabantse gemeenten zetten vol in op slimme technologieën

Groot scala aan slimme projecten in Vlaams-Brabant

Vlaanderen promoot de inzet van slimme technologieën die de leefbaarheid van steden en gemeenten verbeteren, mobiliteitsproblemen aanpakken, de economie stimuleren en de veiligheid verhogen. In die context is Vlaams-Brabant met een reeks innovatieve projecten een koploper in Vlaanderen.

Modderstromen en wateroverlast voorspellen

In Vlaams-Brabant wordt er hard gewerkt aan technologieën die modderstromen en wateroverlast tijdig kunnen voorspellen. Sensoren en pluviometers verzamelen voortdurend data over de waterstand, neerslag en bodemgesteldheid. Die data worden geanalyseerd door slimme algoritmes die vervolgens waarschuwingen kunnen uitsturen wanneer er een risico op overstroming is. Zo kan er tijdig ingegrepen worden om schade te beperken en mensen te evacueren. In de City of Things oproep van 2019 werd het project van Tremelo ‘Monitoring van de Laak’ goedgekeurd. Daarin ging Tremelo, samen met Begijnendijk en VERA de waterkwaliteit en het waterniveau via slimme technologie gaan controleren om gerichte beleidsacties te kunnen nemen. Het City of Things project ModderstroomMonitoring werkt rond dit thema. Het project werd in de oproep 2022 ingediend door gemeente Zaventem, in partnerschap met gemeente Herne, gemeente Sint-Genesius-Rode, stad Mechelen, provincie Vlaams-Brabant en VERA. Verder is er ook nog het (niet door VLAIO gesteunde) project ‘Waterinfo’ dat dergelijke data verzamelt. Dit project wordt uitgevoerd in de gemeenten Halle, Beersel, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw.

Sluipverkeer weren en de leefbaarheid van dorpskernen verhogen

Sluipverkeer is een plaag in veel Vlaamse steden en gemeenten. In Vlaams-Brabant worden ANPR-camera's ingezet om sluipverkeer te weren. De camera's registreren de nummerplaten van alle voertuigen die de dorpskern in- en uitrijden. Dit systeem zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer en een vermindering van de luchtvervuiling. Naast de strijd tegen sluipverkeer, worden er in Vlaams-Brabant ook slimme parkeergeleidingssystemen en handhavingssystemen ingezet om de bereikbaarheid van dorpskernen te verbeteren. In de City of Things oproep van 2019 werd het project van Geetbets ‘Slimme mobiliteit als hoeksteen van een levendige dorpskern’ goedgekeurd. Geetbets realiseerde dit project samen met de provincie Vlaams-Brabant en VERA. Verder is er nog het project ‘Slimme dorpskernen’ in Leuven, Tienen, Aarschot en Diest. Daarmee wordt het voor bezoekers gemakkelijker om een parkeerplaats te vinden, wordt de overlast van foutparkeerders verminderd en wordt de luchtkwaliteit verbeterd.

Verdachte activiteiten

Onder de projectnaam ‘Veiligheid’ worden er camera's ingezet om criminaliteit te bestrijden en de veiligheid van burgers te verhogen. De camerabeelden worden geanalyseerd door slimme algoritmes die verdachte activiteiten kunnen detecteren. Zo kan de politie sneller ingrijpen bij incidenten. Dit project wordt uitgevoerd in alle gemeenten van Vlaams-Brabant.

Nachtlawaai verminderen en de veiligheid verhogen

Geluidsoverlast is een ander belangrijk probleem in steden en gemeenten. Het succesvolle City of Things-project ‘Nachtlawaai’ van stad Leuven (2018) gebruikte nudging om lawaaimakers op andere gedachten te brengen. Het vervolg op dit project, ‘Nudging down night noise’, werd goedgekeurd in de EFRO-CoT oproep van 2023 en zal zorgen voor verdere opschaling van de resultaten. In Vilvoorde worden geluidssensoren ingezet binnen het project ‘Geluidsoverlast’ om het geluidsniveau in de stad te meten. Op basis van die data worden er gerichte acties ondernomen om het nachtlawaai te verminderen. Dit kan gaan om het inzetten van geluidswallen, het aanpassen van de verkeersinfrastructuur of het sensibiliseren van bewoners.

Andere City of Things-projecten met of uit Vlaams-Brabant

LocusFocus 2.0 

Dit project van de POM Vlaams-Brabant richt zich op het ontwikkelen van een datagedreven locatieadviestool voor ondernemingen. Door data over bereikbaarheid, economische activiteit en demografie te verzamelen; kan de tool de beste locaties voor verschillende soorten ondernemingen identificeren. Dit helpt ondernemers bij het maken van weloverwogen keuzes en stimuleert de lokale economie.

Wij.leveren 2.0

In dit project staat duurzame pakketbezorging centraal. In Leuven en Diest bundelen lokale handelaars hun bestellingen die vervolgens efficiënt en ecologisch worden bezorgd met elektrische bakfietsen of andere duurzame transportmiddelen. Dit project bevordert lokale economie en draagt bij aan een schonere leefomgeving.

SIncR

In Mechelen en Leuven worden data ingezet om de handel en horeca te ondersteunen. Klantstromen, koopstromen en leegstand worden geanalyseerd en gevisualiseerd in dashboards. Deze inzichten helpen beleidsmakers bij het nemen van ervaringsgestuurde beslissingen en stimuleren een gezonde en dynamische handelskern.

VISUALO

Digitale infoschermen in Halle bieden lokale handelaars een platform om hun producten te promoten. Dit stimuleert de lokale economie en zorgt voor een dynamische sfeer in de winkelstraten.

Move&Shop in Vilvoorde

Ongewenst verkeer wordt geweerd uit de stadskern, terwijl gewenst verkeer vlot wordt geleid. Slimme camera's monitoren de verkeersstromen en een beloningssysteem stimuleert fietsgebruik. Deze innovatieve aanpak zorgt voor een leefbare en toegankelijke stadskern.

De toekomst van smart city-technologieën in Vlaanderen

Niet alleen in de provincie Vlaams-Brabant wordt volop ingezet op slimme technologieën. De komende jaren wil Vlaanderen meer toepassingen zien van slimme technologieën in onze steden en gemeenten. Het doel is om onze steden en gemeenten leefbaarder, mobieler, economischer en veiliger te maken.

Delen:

Jouw mening:
0
0
0
0