De Vitrine

Hoe bedrijven en overheden in het Verenigd Koninkrijk inzetten op duurzaamheid

Steden en dorpen duurzamer maken is een belangrijke prioriteit in het Verenigd Koninkrijk. Sinds april 2022 moeten de grootste bedrijven daarom jaarlijks een duurzaamheidsrapport opmaken.

Formaliteit maar ook kans

Het duurzaamheidsrapport dat bedrijven moeten opmaken moet aantonen dat ze rekening houden met de impact van klimaatfenomenen zoals hittegolven, droogtes, stormen en overstromingsgevaar op hun activiteiten. Sommige bedrijven zien dit duurzaamheidsrapport als een verplichte formaliteit, anderen als een kans. Ze laten gedetailleerde analyses uitvoeren om innovatieve manieren te ontwikkelen die de CO2-uitstoot verminderen, de efficiëntie verbeteren en tegelijk ook kosten te besparen. Deze laatste groep ondernemingen ziet dat duurzame bedrijfsvoering niet alleen geld bespaart, maar ook aantrekkelijk is voor een breed en groeiend scala aan stakeholders. Dit heeft positieve gevolgen voor investeringen, klantloyaliteit, mond-tot-mondreclame en verkoop in het algemeen.

Duurzaamheid leeft ook bij de consument

Duurzaamheid wordt immers alsmaar belangrijker bij de consument.Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte en ThinkWithGoogle. De online zoekterm ‘CO2-neutraal’ verdubbelde bijna op één jaar tijd (+92%) en bijna evenveel mensen zijn begaan met voedselverspilling (+89%) of willen meer weten over recycleren en plastic afval (+60%). Bedrijven kunnen vaak door simpele ingrepen hun energieverbruik sterk verminderen. Een half uur voor sluitingstijd de verwarming uitzetten, vermindert de stookkosten en gerelateerde emissies met 6% zonder negatieve gevolgen voor de reputatie van het bedrijf. 

Bedrijven en lokale besturen leren van elkaar

Bedrijven en steden zijn steeds op zoek naar goede voorbeelden en initiatieven. Ze leren ook van elkaar. Dat blijkt uit de voorbeelden die volgen.

Reduceren, recycleren, hergebruiken

Een belangrijkste eerste stap: circulariteit.Norwich BID – een overkoepelende organisatie die instaat voor de verbetering van het bedrijvendistrict in Norwich - heeft een uitwisselingsmarkt geïntroduceerd die lokale bedrijven helpt om het gebruik van overbodige producten te verminderen door recyclage of hergebruik te stimuleren, in plaats van ze naar het recyclagepark te brengen. 

Het afvalbeheerprogramma van de gemeente Croydon verzamelt en recycleert dan weer een groot aantal producten. Het gaat niet alleen om de klassieke producten zoals plastiek, batterijen en glas, maar ook om vervuilende en nuttige producten zoals koffiegruis, koffiebekers, voedsel en olie. Sommige van deze producten worden omgezet in klimaatvriendelijke biobrandstof, waardoor de uitstoot van CO2 verder wordt verminderd.

Impact van vleesconsumptie

Via de campagne ‘Meat Free Mondays’ wordt de consument bewust gemaakt van de impact van vleesconsumptie op het milieu. De opzet van deze campagne is om het consumentengedrag te wijzigen. Dit initiatief is vooral aantrekkelijk voor milieubewuste klanten die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen en een positieve impact op de planeet willen hebben. Door een wekelijkse plantaardige maaltijd te promoten, pleit de campagne voor een meer duurzame en ethische manier van eten. De Meat Free Mondays-campagne is de afgelopen jaren populairder geworden. Steeds meer mensen en bedrijven kiezen ervoor om aan deze beweging deel te nemen. Bekende ketens zoals Burger King, M&S Food, McDonalds,... ondersteunen Meat Free Mondays. Ook steden en gemeenten kunnen als faciliterende overheid initiatieven opzetten rond vleesconsumptie in samenwerking met lokale horeca.

Incorporatie van bestaande initiatieven in stadscentra

Veel activiteiten die nu al plaatsvinden in stadscentra kunnen aangepast worden en geïntegreerd worden in duurzaamheidsplannen. Het gaat onder meer over lokaalmarkten, boerenmarkten, fair trade labels, etc. Een uitstekend voorbeeld is de bijsturing van de landelijke tuinierscompetitie ‘Britain in Bloom’ door verschillende duurzaamheidscriteria toe te voegen aan de beoordeling. 

Britain in bloom

Britain in Bloom is een populaire landelijke tuiniercompetitie. De organisatie ziet het bovenal als een krachtige manier om het gemeenschapsleven te versterken en gezamenlijk lokale problemen het hoofd te bieden. Britain in Bloom inspireert mensen in steden, gemeenten en dorpen om via tuinieren een positieve impact te maken op de omgeving, het milieu en de lokale gemeenschap. Om ook de duurzaamheidstransitie kracht bij te zetten, introduceerde de organisatie in 2022 een aantal duurzaamheidsregels en -criteria. Ze kiezen voortaan de juiste planten en houden rekening met het ritme van de natuur, biodiversiteit, het vermijden van meststoffen, reductie van watergebruik, …. Ook het aanpakken van lokale milieuproblemen wordt gestimuleerd. Bijvoorbeeld door grote hagen te planten langs wegen om zo vervuiling door fijn stof op te vangen.

Een leerproces

De aangehaalde voorbeelden zijn slechts een begin. Het is belangrijk dat alle genomen initiatieven, op welke schaal dan ook, gecommuniceerd worden. Stickers op winkeldeuren, promotieruimtes voor duurzame producten, …. Ook lokale besturen en handelaarsverenigingen kunnen hun steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door het organiseren van awards of promotionele activiteiten. Want dan pas gaat de bal aan het rollen, kunnen andere bedrijven of besturen leren en reproduceren op maat en wordt een sneeuwbaleffect gecreëerd. 

Delen:

Jouw mening:
0
0
0
0