Vlaggen EU

Bevorderen van klimaatadaptatie - Weerbare Westhoek februari 2024

In 't kort

Deze oproep past binnen het thema ‘Duurzaam Vlaanderen’ en richt zich op projecten die inzetten op het bevorderen van klimaatadaptatie

Projecten worden ingediend via het E-loket. Vóór indiening moet het project aangemeld worden via een vooraanmelding

De vooraanmelding moet ten laatste op vrijdag 15 maart 2024 ingediend zijn. 

De deadline voor indiening van het volledige projectvoorstel is vrijdag 26 april 2024
 

EFRO logo 2022

Samengevat

Voor wie?
De Vlaamse waterloopbeheerders. Concreet zijn dit De Vlaamse Waterweg, Departement MOW, MDK, VMM, AWV (baangrachten), provincie, gemeentes, polder of watering.
Voor wat?
Weerbare Westhoek
Bedrag
€ 15.000.000 (€ 5.000.000 EFRO + € 10.000.000 Fonds Innoveren en Ondernemen

Delen:

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon