Vlaggen EU

Bevorderen van klimaatadaptatie GTI Duurzame stedelijke ontwikkeling - oktober 2023

Hoe een aanvraag indienen?

Projectvoorstellen moeten worden ingediend via het EFRO E-loket. We werken voor deze oproep in twee fasen: eerst een vooraanmelding van je projectidee en vervolgens de indiening van het volledig uitgewerkte projectvoorstel.

Vooraanmelding 

In de vooraanmelding geef je een korte omschrijving van het project (o.a. omschrijving van projectpartners, activiteiten, budget). Hiervoor maak je gebruik van het Sjabloon Vooraanmelding. De beschikbare ruimte mag niet overschreden worden.  

De deadline voor indiening van de vooraanmelding is vrijdag 17 november 2023. Indienen doe je via e-mail naar vooraanmelding-efro-bd2@vlaio.be  

Binnen 21 dagen ontvang je als indiener vanuit de EFRO-Beheersautoriteit feedback op deze vooraanmelding. 

Deze feedback bevat inhoudelijke en technische informatie en is geen bindende beoordeling.  

Het staat je als indiener dus hoe dan ook vrij om na de vooraanmelding al dan niet een projectvoorstel in te dienen.  

Volledig uitgewerkt projectvoorstel 

Na de fase van de vooraanmelding kan een project worden ingediend in het EFRO E-loket.  

De deadline voor de indiening van de projectvoorstellen is vrijdag 9 februari 2024.  

Je hoeft de deadlines niet noodzakelijk af te wachten. Van zodra je vooraanmelding of projectvoorstel volledig klaar is, kan het ingediend worden.  

Om je doorheen het indieningsproces te loodsen, kan je gebruik maken van de programmahandleiding, waarin de verschillende stappen uitgelegd worden.  

Ondersteuning 

Bij het uitwerken van je projectvoorstel kan je beroep doen op de begeleiding van de stedelijke contactpunten. We raden je sterk aan gebruik te maken van deze begeleiding.  

Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de medewerkers van de EFRO-Beheersautoriteit.  

Voor inhoudelijke ondersteuning kan dit via stefaan.pennewaert@vlaio.be (T 02 553 37 25), shanna.vanblaere@vlaio.be (T 02 553 09 54), philippe.rousseau@vlaio.be (T 02 553 37 07)

Heb je problemen bij het werken in het E-loket dan kan je contact opnemen met de applicatiebeheerder via roel.loos@vlaio.be (T 02 553 37 30), of jelle.vanderhoudelingen@vlaio.be (T 02 553 07 41). 

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon