Komt mijn onderneming in aanmerking voor de waterscan?

Voor welke ondernemingen?

De onderneming die een waterscan aanvraagt moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • een kleine of middelgrote onderneming zijn volgens de Europese kmo-definitie
 • niet wettelijk verplicht zijn om een waterscan te laten uitvoeren
 • een totaal waterverbruik hebben van meer dan 500 m³ per jaar op vestigingsniveau
 • een waterscan aanvragen voor niet meer dan 2 vestigingen per onderneming
 • voldoen aan de Europese de-minimis regelgeving
 • geen land- of tuinbouwactiviteit als hoofdactiviteit te hebben
 • de exploitatievestiging waar de waterscan doorgaat is gelegen in het Vlaamse Gewest (voor de ligging van de maatschappelijke zetel is er geen beperking)
 • als de onderneming een vzw is, komt ze enkel voor een waterscan in aanmerking als:
  • de vzw een economische activiteit uitoefent; bij twijfel geldt dat de vzw een gescheiden boekhouding hanteert, waardoor ze als economische actor en dus als onderneming gezien kan worden
  • een overheid niet meer dan 25% zeggenschap heeft in de vzw (anders wordt ze aanzien als publieke vzw en verliest ze haar kmo-statuut).
  • ze voldoet aan alle andere voorwaarden zoals hierboven vermeld

De onderneming wordt voor de start van de waterscan door het uitvoerende studiebureau gevraagd om een verklaring op eer ondertekenen, waarin het aangeeft aan deze voorwaarden te voldoen.

Waarvoor kan ik steun krijgen ?

Vanaf begin 2023 tot eind 2025 kunnen kmo's een gratis waterscan laten uitvoeren die hun waterverbruik visualiseert en suggesties biedt voor waterbesparende maatregelen. Een deskundige van één van de geselecteerde studiebureaus komt langs in de onderneming om een zicht te krijgen op de waterhuishouding. Een drietal weken later zal de onderneming een rapport ontvangen met een gedetailleerde waterbalans en concrete suggesties voor waterbesparingen. 

De onderneming heeft de keuze tussen een eerstelijnsscan en een uitgebreide scan. 

Eerstelijnswaterscan:

 • Kostprijs: gratis
 • Inhoud rapport:
  • Huidige watervraag en inzet waterbronnen
  • Waterbalansschema
  • Vereiste minimale waterkwaliteit voor ≠ toepassingen / processen
  • Mogelijkheden waterzuivering / (voor)behandeling
  • Suggesties voor 
   • Waterbesparende maatregelen
   • Hergebruikmaatregelen
   • Inzet alternatieve waterbronnen
  • Kostenefficiëntie & steunmaatregelen: facultatief / beknopt

Uitgebreide waterscan:

 • Kostprijs: de onderneming draagt 20% van de met VLAIO afgesproken kostprijs voor het betreffende studiebureau
 • Inhoud rapport:
  • Huidige watervraag en inzet waterbronnen
  • Waterbalansschema
  • Vereiste minimale waterkwaliteit voor ≠ toepassingen / processen
  • Mogelijkheden waterzuivering / (voor)behandeling
  • Suggesties voor
   • Waterbesparende maatregelen
   • Hergebruikmaatregelen
   • Inzet alternatieve waterbronnen
  • Kostenefficiëntie & steunmaatregelen: grondig uitgewerkt
  • Eventueel bijkomende technische uitwerking en metingen waar opportuun

Bij de start van de scan worden afspraken gemaakt tussen de onderneming en het studiebureau over:

 • contactpersoon bij bedrijf, wie moet aanwezig zijn om een vlot plaatsbezoek te garanderen (bijv. milieucoördinator, …)
 • timing plaatsbezoek
 • afspraken rond het op voorhand bezorgen van beschikbare informatie aan de dienstverlener: waterfactuur, beschikbare gegevens / schema’s rond waterverbruik of waterbalans, …
 • afspraken rond het opleveren van de scan, met toelichting door het studiebureau
 • opvolging van de eventuele uitvoering van waterbesparende maatregelen

Contact

logo NextGenerationEU

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail