Vlaams beschermingsmechanisme 9

Aanvragen kan vanaf 6 juli tot en met 5 augustus 2021

Vervolgstappen

Als je het niet eens bent met de genomen beslissing kan je steeds een administratief bezwaar indienen. Ben je niet akkoord met het antwoord op je bezwaar dan kan je in beroep gaan.

Beroep wordt ingesteld bij de gewone burgerlijke rechtbank.

  • De vrederechter is bevoegd voor vorderingen waarvan het bedrag € 5000 of lager is.
  • De rechtbank van eerste aanleg is bevoegd voor vorderingen waarvan het bedrag hoger is dan € 5000.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail