Vlaams beschermingsmechanisme 9

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoe vraag je het Vlaams beschermingsmechanisme 9 aan?

De aanvraag moet online ingediend worden. Een aanvraag indienen is mogelijk vanaf 6 juli 2021 tot en met 5 augustus 2021, 20u.

Neem de handleiding en veel gestelde vragen door alvorens je aanvraag te starten.

Nog nooit online een subsidie aangevraagd bij VLAIO? Lees hoe je je kan aanmelden voor de online-aanvraag.

Welke gegevens heb je nodig bij de aanvraag?

  • Je omzetcijfer ZONDER btw van de maand juni 2019. De steun wordt berekend op dit omzetcijfer. Je zal dit in de aanvraag moeten invullen, ook indien je verplicht gesloten was. 
  • Daarnaast zal ook het omzetcijfer volgens de btw-aangifte van het tweede kwartaal 2019 moeten ingevuld worden. Indien je ook een aanvraag indiende voor Vlaams beschermingsmechanisme 7 en/of Vlaams beschermingsmechanisme 8 dan wordt het omzetcijfer volgens de btw-aangifte van het tweede kwartaal 2019 automatisch overgenomen uit de vorige aanvraag.
  • Ben je een starter, hou dan je financieel plan bij de hand. 
  • Beschik je over een geregistreerd kassasysteem, de zogenaamde witte kassa, neem er dan ook het registratienummer van je witte kassa bij.

Per onderneming dien je één aanvraag in.

Met uitzondering van verplicht gesloten ondernemingen die als steunperiode de sluitingsperiode kiezen, zal je de omzetdaling van 60% bij indiening van de steunaanvraag moeten verklaren op eer. Je dient de bewijsstukken voor een controle gedurende 5 jaar bij te houden. VLAIO zal de aanvraag onderzoeken en toetst hierbij de naleving van de voorwaarden af, opgelegd door de regelgeving, en beslist of de subsidie wordt toegekend. Deze beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming. 

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Controle op de aanvraag

Indien uit een controle door VLAIO na steuntoekenning blijkt dat de omzetdaling van minstens 60% niet gehaald werd of aan één van de andere voorwaarden opgelegd in deze regelgeving niet werd voldaan, moet de onderneming de uitbetaalde steun aan VLAIO terugbetalen.

Wanneer uit de controle van VLAIO blijkt dat de steun ten onrechte werd aangevraagd, zal de uitbetaalde steun teruggevorderd worden. Het terug te betalen steunbedrag zal verhoogd worden met een administratiekost van € 100.

Als uit een controle blijkt dat de steun werd aangevraagd op basis van onjuiste verklaringen of foutieve informatie en niet spontaan werd gecorrigeerd, wordt de onderneming voor vijf jaar uitgesloten van VLAIO-steun.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail