Zonsopgang in Gooik - foto van Aaron Staes op Unspash.com

Vlaams beschermingsmechanisme 3

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat is het Vlaams beschermingsmechanisme 3?

Naar aanleiding van de hoge toename van het aantal Covid-19 besmettingen worden specifieke maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te perken. Bij beslissing van het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2020 werden de maatregelen verstrengd.

Als deze verstrengde coronavirusmaatregelen tot een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020 leiden, kan een onderneming een premie ontvangen die toelaat om deze terugloop in ontvangsten te overbruggen.

Ook verplicht gesloten ondernemingen kunnen deze premie ontvangen voor de periode tussen 16 november 2020 en 31 december 2020 dat ze verplicht gesloten waren. Hierbij moeten ze hun omzetdaling niet aantonen.

Hier vind je een lijst van de gesloten sectoren met de toepasselijke minimum en maximum steunbedragen.

Zaken die terug open mochten gaan vanaf 1 december 2020 kunnen kiezen om steun aan te vragen voor de sluitingsperiode van 16 november 2020 tot en met 30 november 2020 zonder de omzetdaling aan te tonen. Ze zullen dan steun krijgen voor die periode van 14 dagen. Indien deze ondernemingen echter voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% hadden, dan kunnen ze er ook voor kiezen om de steun aan te vragen voor de volledige periode. In dat geval dienen ze de omzetdaling wel te kunnen aantonen en te kunnen motiveren.

Indien een restaurant vorig jaar in de periode van 16 november 2019 tot en met 31 december 2019 50% of meer van zijn omzet uit take away-activiteiten haalde, moet deze onderneming wél een omzetdaling van minstens 60% aantonen.

Het Vlaams beschermingsmechanisme 3 is een steunmaatregel om bedrijven met een vestiging in Vlaanderen, die door de maatregelen van het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid, exploitatiebeperkingen kennen met een serieuze omzetdaling tot gevolg, financieel te ondersteunen. Deze premie sluit aan bij de corona hinderpremie, de corona compensatiepremie, de corona ondersteuningspremie en de twee vorige Vlaamse beschermingsmechanismes. 

Deze steun kan gecumuleerd worden met de corona-lening van PMV, ook voor leningen groter dan € 75.000.

Elke valse verklaring is een inbreuk tegen de wetgeving en wordt gesanctioneerd.

Indien uit een controle door VLAIO na steuntoekenning blijkt dat de omzetdaling van minstens 60% niet gehaald werd of aan één van de andere voorwaarden opgelegd in deze regelgeving niet werd voldaan, moet de onderneming de uitbetaalde steun aan VLAIO terugbetalen. Het terug te betalen steunbedrag zal verhoogd worden met een administratiekost van € 100.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail