Vlaams beschermingsmechanisme 10

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat is het Vlaams beschermingsmechanisme 10?

Op 4 juni 2021 besliste het Overlegcomité om vanaf 9 juni 2021 met het Zomerplan van start te gaan. Dit plan brengt gefaseerd een aantal versoepelingen op aangescherpte maatregelen genomen door het Overlegcomité sinds 28 oktober 2020 om in de tweede golf de verdere verspreiding van Covid-19 in te perken. Een aantal sectoren blijven ook vanaf 9 juni nog verplicht gesloten of hebben nog steeds aanzienlijke exploitatiebeperkingen ingevolge de coronavirusmaatregelen. Om de continuïteit van deze ondernemingen te vrijwaren dringen zich ook gerichte ondersteuningsmaatregelen op voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.

Als exploitatiebeperkingen ingevolge deze coronamaatregelen tot een omzetdaling van minstens 60% over de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 leiden, kan een onderneming steun ontvangen.

Deze steunmaatregel is specifiek gericht op ondernemingen die op 1 juli 2021 discotheken, dancings, feestzalen, hotels, eventbedrijven, reisbureaus of personenvervoer via autocars uitbaten in het Vlaams Gewest. Deze steunmaatregel is aangemeld onder de Europese Tijdelijke Kaderregeling COVID-19, artikel 3.1. Dit betekent onder meer dat de totale steun van steunmaatregelen aangemeld onder dit artikel, op groepsniveau van de onderneming maximaal € 1.800.000 mag bedragen.

Elke valse verklaring is een inbreuk tegen de wetgeving en wordt gesanctioneerd.

Wanneer uit een controle van VLAIO blijkt dat de steun ten onrechte werd aangevraagd, zal de uitbetaalde steun teruggevorderd worden. Het terug te betalen steunbedrag zal verhoogd worden met een administratiekost van € 100.

Als uit een controle blijkt dat de steun werd aangevraagd op basis van onjuiste verklaringen of foutieve informatie en niet spontaan werd gecorrigeerd, wordt de onderneming voor vijf jaar uitgesloten van VLAIO-steun.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail