Vlaams beschermingsmechanisme 10

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoe vraag je het Vlaams beschermingsmechanisme 10 aan?

De aanvraag moet online ingediend worden. Een aanvraag indienen is mogelijk tot 16 november 2021, 20u. Neem de handleiding en veel gestelde vragen door alvorens je aanvraag te starten.

Nog nooit online een subsidie aangevraagd bij VLAIO? Lees hoe je je kan aanmelden voor de online-aanvraag.

Welke gegevens heb je nodig bij de aanvraag?

  • Je omzetcijfer ZONDER btw van de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 september 2019.
    De steun wordt berekend op dit omzetcijfer.
  • Je omzetcijfer ZONDER btw van de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.
  • Daarnaast zal je ook het omzetcijfer volgens de btw-aangifte van het derde kwartaal 2019 en het omzetcijfer volgens de btw-aangifte van het derde kwartaal 2021 moeten invullen.
  • Ben je een starter, hou dan je financieel plan bij de hand. 
  • Beschik je over een verplicht geregistreerd kassasysteem, de zogenaamde witte kassa, neem er dan ook het registratienummer van je witte kassa bij.

Welke documenten moeten opgeladen worden bij de aanvraag?

  • btw-kwartaalaangifte of btw-maandaangiftes van het 3de kwartaal 2019
  • btw-kwartaalaangifte of btw-maandaangiftes van het 3de kwartaal 2021
  • verklaring van een erkende externe boekhouder, bedrijfsrevisor of externe accountant die de juistheid van de gegevens in verband met de geleverde prestaties bevestigt (download het word-sjabloon)

Deze documenten hebben we nodig voor de beoordeling van uw steunaanvraag.

Bij de aanvraag zal je eveneens moeten kiezen of je de aanvraag indient onder de minimis of onder artikel 3.1 van de Tijdelijke Kaderregeling Covid-19.
Een onderneming die het de minimisplafond niet bereikt heeft, kan ervoor opteren om de steun aan te vragen onder de minimis . Dit betekent dat de onderneming niet meer dan € 200.000 (voor de transportsector € 100.000) de-minimissteun heeft ontvangen over de laatste 3 belastingjaren (huidig lopende jaar en twee voorgaande belastingjaren) op het ogenblik van de toekenning van de nieuwe steun.

Vlaams beschermingsmechanisme 10 aanvragen

Per onderneming dien je één aanvraag in.

VLAIO zal de aanvraag onderzoeken en toetst hierbij de naleving van de voorwaarden af, opgelegd door de regelgeving, en beslist of de subsidie wordt toegekend. Deze beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming. 

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Indien uit een controle door VLAIO na steuntoekenning blijkt dat de omzetdaling van minstens 60% niet gehaald werd of aan één van de andere voorwaarden opgelegd in deze regelgeving niet werd voldaan, moet de onderneming de uitbetaalde steun aan VLAIO terugbetalen.

Wanneer uit de controle van VLAIO blijkt dat de steun ten onrechte werd aangevraagd, zal de uitbetaalde steun teruggevorderd worden. Het terug te betalen steunbedrag zal verhoogd worden met een administratiekost van € 100.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail