Vlaams beschermingsmechanisme 10

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoeveel bedraagt het Vlaams beschermingsmechanisme 10?

Ondernemingen en zelfstandigen in hoofdberoep of gelijkgesteld (status per 1/7/2021)

De premie bedraagt 10% van de omzet, exclusief btw, in de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 september 2019.

De maximale steun bedraagt voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021:

  • € 22.500 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers
  • € 45.000 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling vanaf 10 tot 49 werknemers
  • € 120.000 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling  van 50 werknemers of meer

Het aantal werknemers is gebaseerd op de personeelsklasse waartoe een onderneming behoort volgens de laatst beschikbare RSZ-personeelsklasse in de VKBO.

Er wordt voor deze periode geen minimumbedrag voorzien. Er wordt enkel steun toegekend op de werkelijk gerealiseerde omzet in de referteperiode.

Zelfstandigen in bijberoep (status per 1/7/2021)

Ben je een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld? Dan kom je ook in aanmerking maar wordt de subsidie gehalveerd in vergelijking met zelfstandigen in hoofdberoep.

Een startende zelfstandige die in 2019 geen volledig beroepsinkomen heeft, wordt gelijkgesteld met één van bovenstaande gevallen gelet op het verwachte beroepsinkomen, vermeld in het financieel plan.

Voorwaarde voor steun: geopend zijn

Met uitzondering van de ondernemingen die hun zaak verplicht moeten sluiten ingevolge de maatregelen van het Overlegcomité vanaf 28 oktober en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid, en van de ondernemingen die binnen de periode van omzetdaling gesloten zijn wegens de normale jaarlijkse verlofperiode, moeten ondernemingen open zijn om deze steun te kunnen genieten.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail