onderzoekers aan het werk

VIS-trajecten voor innovatievolgers

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

In 't kort

VIS-trajecten voor innovatievolgers dienen primair gericht te zijn op innovatievolgers en reiken recente, maar bewezen technologieën/innovaties aan, die al ingang gevonden hebben bij innovatietrekkers/vroege gebruikers maar nog niet zijn ingeburgerd bij de ruimere doelgroep. 

VIS-trajecten voor innovatievolgers versnellen de introductie van recente kennis/technologieën bij een ruime groep van bedrijven en zijn resultaatgericht. Het aantal bedrijven dat uiteindelijk de ‘innovatie, kennis of technologie’ succesvol gebruikt of implementeert staat centraal en is de belangrijkste succesindicator (KPI). 

Samengevat

Voor wie?
federaties en sectororganisaties, ten behoeve van een ruime groep van innovatievolgers.
Voor wat?
aanbieden van bewezen innovaties die nog niet zijn ingeburgerd bij de ruimere doelgroep.
Bedrag
80% van de aanvaarde begroting.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail