Overzicht gesteunde VIS-trajecten

Publicatiedatum
VIS-trajecten hebben als doel om bewezen innovaties in te burgeren bij een ruimere groep van innovatievolgers. Ontdek hier de gesteunde projecten 2017-2018.

VIS-trajecten voor innovatievolgers versnellen de introductie van recente kennis/technologieën bij een ruime groep van bedrijven. Het aantal bedrijven dat uiteindelijk de ‘innovatie, kennis of technologie’ succesvol gebruikt of implementeert staat centraal en is de belangrijkste succesindicator (KPI). 

VIS-trajecten voor innovatievolgers versnellen de introductie van recente kennis/technologieën bij een ruime groep van bedrijven. Het aantal bedrijven dat uiteindelijk de ‘innovatie, kennis of technologie’ succesvol gebruikt of implementeert staat centraal en is de belangrijkste succesindicator (KPI). 

Overzicht van de gesteunde VIS-trajecten voor innovatievolgers oproep 2017-2018

projectnummer

projecttitel

aanvrager/uitvoerder(s)

HBC.2017.0918

Gamification in de permanente opleiding van autobus- en autocarchauffeurs

Beroepsvereniging van Autobus- en Autocarondernemers
UHasselt, Instituut voor Mobiliteit

HBC.2017.0922

Nieuwe technologieën, producten en inzichten voor een duurzame herstelling van betonstructuren

Vlaamse Confederatie Bouw
NAV-De Vlaamse Architectenorganisatie
FEREB Belgium
WTCB

HBC.2017.0925

Functioneel & 'connected' printen

Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie

HBC.2017.0927

METALCUT: Economisch en ecologisch snijden en voorbewerken van dikke en moeilijke metalen

CLUSTA

HBC.2017.0929

AFVALorisatie: Productiekosten reduceren met een duurzaam materiaalbeheer

AGORIA
Sirris

HBC.2017.0932

Intelligente lichtregelsystemen

Groen Licht Vlaanderen
Tecnolec
WTCB
KU Leuven, Technologiecluster Elektrotechniek (ESAT)

HBC.2017.0935

ETICSiv: Doorgedreven implementatie van innovaties binnen ETICS met harde bekledingen

Confederatie Bouw Afwerking
Bouwunie
NAV-De Vlaamse Architectenorganisatie
WTCB

HBC.2017.0940

Kosten-efficiënt Opwaarderen van WATER-bronnen in de procesindustrie

Thematisch Netwerk Afvalwaterzuiveringstechnologie Vlaanderen (TNAV)

Delen: