computercode

Thematisch ICON-project cybersecurity 2021

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoeveel subsidie kan verkregen worden voor een thematisch ICON project cybersecurity?

Voor een thematisch ICON project kan voor het bedrijfsdeel als kleine, middelgrote en grote ondernemingen respectievelijk 60%, 50% en 40% steun worden verkregen en voor het onderzoeksdeel 100% steun.

Bedrijfsdeel

Het bedrijfsdeel (typisch een onderzoeksproject) wordt gesteund aan 60%, 50% en 40% voor respectievelijk kleine, middelgrote en grote ondernemingen. De steun aangevraagd door een bedrijfspartner bedraagt minimaal € 100.000.

Onderzoeksdeel

Het onderzoeksdeel in ICON wordt gefinancierd aan 100%.

De projecttermijn van het onderzoeksdeel dient in overeenstemming te zijn met het bedrijfsdeel van de thematische ICON en bedraagt typisch 2 jaar (maximaal 3 jaar, doch uitzonderlijk verlengbaar met 1 jaar).

De projectbegroting van het onderzoeksdeel is a priori vastgelegd op maximaal € 500.000/jaar. Indien het project in consortiumverband wordt uitgevoerd, kan de projectbegroting worden verhoogd tot maximum € 500.000/jaar vermenigvuldigd met het aantal rechtspersonen die als projectaanvrager optreden (op voorwaarde dat de deelprojectbegroting van deze projectaanvragers minimaal 15% van de totale projectbegroting bedraagt).

Projectbegroting en aanvaardbare kosten

De manier waarop de projectbegroting wordt opgebouwd en welke kosten aanvaardbaar zijn, wordt uitgelegd in het document Aanvaardbare kosten in innovatiesteun-projecten.

In beperking hiervan wordt de begroting van thematische ICON projecten vereenvoudigd tot personeelskosten, overheadkosten en werkingskosten. Meer specifiek volgt dit vereenvoudigd kostenmodel het recent vernieuwde kostenmodel met de onderstaande beperkingen.

  • Het aantal gepresteerde uren op jaarbasis voor de berekening van de personeelskosten wordt beperkt tot 1596.
  • De werkingskosten worden beperkt tot maximaal € 25.000 per mensjaar.
  • Kosten voor externe prestaties (i.e., “onderaannemers”) komen niet in aanmerking. Een uitzondering hierop zijn kosten voor zaakvoerders en meewerkende vennoten alsook zelfstandigen en freelancers met een langdurig formeel engagement met het steunaanvragende bedrijf (i.e., minstens (de intentie tot) 12 opeenvolgende maanden of minstens (de intentie tot) de helft van de duur van het project).
  • Investeringskosten komen niet in aanmerking.

De steun toegekend aan een project bedraagt maximaal € 2 miljoen (op projectniveau, som onderzoeksdeel en bedrijfsdeel).

Er is een Excel-template beschikbaar om de begroting op te maken.

Budget

Er is een budget van € 4 miljoen voorzien.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail