computercode

Thematisch ICON-project cybersecurity 2021

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

In 't kort

Met het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity, op 22 maart 2019 goedgekeurd door de Vlaamse regering, wil Vlaanderen 20 miljoen euro per jaar investeren in Cybersecurity (CS). Het beleidsplan bestaat uit drie luiken die elkaar aanvullen en versterken: (i) een onderzoeksluik, gericht op het versterken van top strategisch basisonderzoek CS in Vlaanderen, (ii) een implementatieluik, gericht op implementatie in het Vlaamse bedrijfsleven, en (iii) een luik flankerend beleid. 

Via ICON (Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek) kunnen multidisciplinaire onderzoeksteams van wetenschappers, industriepartners en/of social-profitorganisaties samen onderzoek doen naar innovatieve oplossingen te ontwikkelen die daarna hun weg vinden in het marktaanbod van de deelnemende partners en daarbuiten.

Met de thematische ICON projecten cybersecurity (CS-ICON) wil VLAIO de brug slaan tussen onderzoeksresultaten op vlak van cybersecurity en toepassingen hiervan in het Vlaamse bedrijfsleven.

VLAIO lanceerde in het kader van het Vlaams Beleidsplan Cyber Security op 11 februari 2021 de tweede oproep voor ICON projecten met als thema Cyber Security (CS-ICON 2021).

Samengevat

Voor wie?
Vlaamse bedrijven & onderzoeksorganisatie
Voor wat?
ICON-projecten met een focus op cybersecurity
Bedrag
bedrijfsdeel wordt gesteund aan 60%, 50% of 40%, onderzoeksdeel wordt gesteund aan 100%

Delen:

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail