In 't kort

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

Met het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie, op 22 maart 2019 goedgekeurd door de Vlaamse regering, wil Vlaanderen 32 miljoen euro per jaar investeren in Artificiële Intelligentie (AI). Het beleidsplan bestaat uit drie luiken die elkaar aanvullen en versterken: (I) een onderzoeksluik, gericht op versterking van top AI-strategisch basisonderzoek in Vlaanderen, (II) een implementatieluik, gericht op implementatie in het Vlaamse bedrijfsleven, en (III) een luik flankerend beleid.

Het onderzoeksluik wordt concreet ingevuld met het onderzoeksprogramma Artificiële Intelligentie (AI) Vlaanderen, op 28 juni 2019 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. ICON (Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek) is een formule voor vraaggedreven, coöperatief onderzoek. Multidisciplinaire onderzoeksteams van wetenschappers, industriepartners en/of social-profitorganisaties werken samen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die daarna hun weg vinden in het marktaanbod van de deelnemende partners.

Met de thematische ICON projecten artificiële intelligentie (AI-ICON) wil VLAIO de brug slaan tussen onderzoeksresultaten op vlak van artificiële intelligentie en toepassingen hiervan in het Vlaamse bedrijfsleven. Er wordt prioriteit gegeven aan projecten met een grote meerwaarde voor Vlaanderen, aan projecten die sterk aansluiten bij het onderzoeksprogramma AI Vlaanderen, en aan projecten die sterk gerelateerd zijn aan AI.

Oproep actief

Wanneer?
Van tot

Samengevat

Voor wie?
Vlaamse bedrijven & onderzoeksorganisaties
Voor wat?
ICON-projecten met focus op AI
Bedrag
Typisch 50% voor het bedrijfsdeel, 100% voor het onderzoeksdeel

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

VLAIO is verantwoordelijk voor het programmabeheer van de oproep voor thematische ICON projecten Artificiële Intelligentie. Samen met de verschillende stakeholders organiseert VLAIO infosessies, biedt VLAIO ondersteuning bij partner matching/consortiumvorming en begeleidt VLAIO projectgeneratie.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail