Nieuwe oproep ERA-MIN 3, indienen tot 30 maart 2023

Publicatiedatum
ERA-MIN 3 geeft steun aan ambitieuze, transnationale onderzoeks-en ontwikkelingsprojecten rond niet-energie en niet-landbouw gerelateerde grondstoffen, zoals bouwmaterialen, industriële en metaalhoudende mineralen. Het richt zich meer specifiek naar primaire en secundaire hulpbronnen, en de vervanging van kritieke grondstoffen in de context van een circulaire economie aanpak. De tweede oproep staat nu open met als deadline 30 maart 2023.

De thema’s voor projecten

De projectvoorstellen met Vlaamse deelname dienen te kaderen binnen deze topics:

  • Topic 1. Supply of raw materials from exploration to mining
  • Topic 2. Strengthening the circular economy
  • Topic 3. Processing, Production and ICT
  • Topic 4. Environmental assessment, climate and policy development for sustainability

Deelnemende steunagentschappen

De partners van de internationale projectvoorstellen ontvangen voor hun bijdrage in het project steun uit hun eigen land of regio. Voor elk land of regio gelden specifieke ontvankelijkheidcriteria en steunmodaliteiten.

Aan deze oproep nemen deel: 

  • EU landen/regio’s: Belgium-Flanders (FWO), Belgium-Flanders (FIO/VLAIO); Belgium-Wallonia (SPW-Recherche); Bulgaria (BNSF); Czech Republic (TA CR); Estonia (ETAg); Finland (Business Finland); Germany (BMBF/JÜLICH); Ireland (GSI/EPA), Poland (NCBR); Portugal (FCT); Romania (UEFISCDI); Slovakia (SAS); Slovenia (MIZS); Spain (AEI); Spain/Asturias (IDEPA); Spain/Basque Country (EJ/GV – Innobasque); Spain – Navarra (CFNA); Sweden (Vinnova).
  • Geassocieerde EU-landen: Turkey (TUBITAK)
  • Niet-EU landen: Canada-Québec (PRIMA-Québec) and South-Africa (DSI).

1.000.000 euro door VLAIO

Voor de financiering van het Vlaamse aandeel van ERA-MIN3 projecten voorziet VLAIO een budget van € 1.000.000. De steunkanalen onderzoeks- en ontwikkelingsproject worden hiervoor ingezet. De maximale steun voor de Vlaamse deelname aan een ERA-MIN3 project is begrensd op € 500.000.

Deadline voor indiening: 30 maart 2023

De projectleider van het internationale ERA-MIN3 project dient het project in bij ERA-MIN3 tegen 30 maart 2023. Als Vlaamse deelnemer moet je daarnaast m.b.t. het Vlaamse projectdeel bij VLAIO ook een digitale aanvraag indienen voor een onderzoeks- of ontwikkelingsproject. Hierbij kruis je “internationaal project” aan en download je de bijbehorende templates. Dit dien je in bij VLAIO tegen dezelfde datum van 30 maart 2023.

Meer informatie?

Overweeg je een aanvraag in te dienen? Neem dan voor 30 maart 2023 contact op met VLAIO ( elsie.declercq@vlaio.be of maarten.rockele@vlaio.be ) voor verdere toelichtingen en/of een verkennend gesprek.

Delen: