Zonnepanelen en windturbines investeringssteun (Call groene stroom)

Laatst gewijzigd op 18 dec 2023 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
investering in PV-systemen (vanaf 25kW) en windturbines (10kW-300kW)
Subsidie (via oproep)
per MWh productie max. € 10 of 33 voor PV en max. € 74 voor wind

Wat houdt de maatregel in

Via de 'Call groene stroom' van het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) konden investeerders in nieuwe zonnepanelen (PV-installaties met omvormervermogen vanaf 25kW en nieuwe windturbines op land (turbinevermogen van 10kW t.e.m. 300kW) een subsidie verkrijgen.

Voor 2024 worden er momenteel geen calls voorzien.

Wie komt in aanmerking

Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen steun aanvragen. 

Alle ondernemingen met een economische activiteit komen in aanmerking op voorwaarde dat ze voldoen aan de steunregels van de ‘Europese algemene groepsvrijstellingsverordering’. Hier vind je meer informatie over de definitie van een onderneming voor deze call.

Wat komt in aanmerking

Er kan steun worden aangevraagd voor de investerings- en installatiekosten van middelgrote PV-installaties vanaf een AC-omvormervermogen 25kW en van kleine en middelgrote windturbines (bruto nominaal turbinevermogen 10kW t.e.m. 300kW).

Enkel nieuwe installaties waaraan geen groenestroomcertificaten zijn toegekend of kunnen worden toegekend komen voor steun in aanmerking.

Komen niet in aanmerking voor steun:

 • exploitatiekosten, engineeringskosten en kosten vergunningsaanvragen
 • de uitgaven die dateren vóór de beslissingsdatum tot steuntoekenning.

Na een positieve betekende beslissing mag de aanvrager onomkeerbare contractuele verbintenissen aangaan om de werkzaamheden voor de investering uit te voeren.

Er zijn twee projectgroepen:

 • Subcall1:
  • PV op woongebouwen en PV bij energiegemeenschappen
  • PV-installaties op marginale gronden, drijvende PV-installaties en kleine tot middelgrote windturbines  
 • Subcall2: Overige PV-installaties

Het deel van het vermogen van de installatie om te voldoen aan de eisen van de Energieprestatieregelgeving (EPB), wordt niet gesteund. Dit is het verplicht minimum aandeel hernieuwbare energie (((kWh/m² * vloeroppervlak m² ) / 2,5)/ 900h) in de nieuwbouw. Je kan de correcte berekening ervan raadplegen in bijlage ‘I.2.1. De as-built installatie onder EPB-verplichtingen’ van de handleiding van de call groene stroom. Zie ook de website van de call groene stroom

Omvang steun

De toegekende investeringssteun is gelijk aan de gevraagde steun op basis van het bod van de steunaanvrager.

Het uit te brengen bod (€/MWh) is gelijk aan de gevraagde investeringssteun (€) gedeeld door de verwachte energieopbrengst (MWh) over de levensduur. De levensduur is 20 jaar voor de PV-installaties en 10 jaar voor de windturbines.
De jaarlijkse energieopbrengst van PV-installaties dient uitgerekend te worden met behulp van de PVGIS-software. Voor windturbines is dit met de aangeleverde rekentool op basis van de vermogenscurve, windsnelheidsdistributie en objectenhinderanalyse. Meer informatie bij Procedure > Digitale aanvraag voorbereiden.

Het bod mag niet hoger zijn dan:

 • € 10/MWh voor overige PV-installaties en PV op marginale gronden
 • € 33/MWh voor drijvende PV-installaties en PV-installaties op woongebouwen en PV-installatie in energiegemeenschappen
 • € 74/MWh voor kleine en middelgrote windturbines

De steun is maximaal 100% van de in aanmerking komende kosten.

De maximum in aanmerking komende kosten per kWp (zon) en kWe (wind) zijn: 

Overige PV-installaties en PV-installaties op marginale gronden 
Drijvende PV-installaties
PV-installaties in energiegemeenschappen en op woongebouwen
Kleine en middelgrote windturbines
€ 1.030/kW (25-250kW)€ 1.150/kW€ 3.300/kW
€ 858/kW (250-750kW)//
€ 696/kW (750kW-5MW) //

Aanvraagprocedure

De aanvraag gebeurt digitaal via het energieportaal van de Vlaamse overheid.

De aanvraag kan gebeuren wanneer de call van de projectgroep openstaat. 

Er zijn twee projectgroepen:

 • Subcall1: Drijvende PV-installaties, PV-installaties op 'marginale' gronden, kleine en middelgrote windturbines (call minimum 1x per jaar), PV-installaties in energiegemeenschappen en PV-installaties op woongebouwen.
 • Subcall2: Overige PV-installaties (call minimum 2x per jaar)

In 2023 worden er, onder voorbehoud, opnieuw drie calls georganiseerd:

Er is een budget van € 9.000.000 voorzien (onder voorbehoud) voor het jaar 2023.

 • Call 1: van 17 april 9u tot en met 2 mei 16u voor PV-installaties in energiegemeenschappen en PV-installaties op woongebouwen (subcall 1 - budget € 500.000), en alle overige PV-installaties (subcall 2 - budget € 2.500.000)
 • Call 2: van 30 mei 9u tot en met 13 juni 16u voor drijvende PV-installaties, PV-installaties op marginale gronden en kleine en middelgrote windturbines (subcall 1 -steunbudget € 500.000), en alle overige PV-installaties (subcall 2 - steunbudget € 1.500.000 )
 • Call 3: van 24 oktober 9u tot en met 7 november 16u voor PV-installatie in energiegemeenschappen en PV-installaties op woongebouwen (subcall 1)

Voor het jaar 2024 zijn er momenteel nog geen calls voorzien.

Evaluatieprocedure

Na het afsluiten van een call worden de ingediende projectaanvragen die ontvankelijk zijn en aan de voorwaarden voldoen, binnen hun groep, volgens hun bod gerangschikt. Het bod is de verhouding tussen de gevraagde investeringssteun en de verwachte energieproductie van de installatie. Het laagste bod wordt het best gerangschikt.

Het beschikbare groepsbudget wordt verdeeld over de best gerangschikte projecten (zij die het meeste groene stroom produceren per gevraagde euro steun) tot het budget op is. Het project dat onderaan de rangschikking staat, komt sowieso niet in aanmerking voor steun.

Twee maanden na de het sluiten van de oproep volgt de betekening van de beslissing. Hierna zijn enkel onomkeerbaar contractuele verbintenissen toegelaten.

Voor een geselecteerd project dient een bankwaarborg van 7,5% van het steunbedrag gesteld worden met een minimum van € 2.000, en dit binnen de 60 dagen na betekening van de steuntoezegging. Wanneer er geen bewijs binnen de termijn is afgeleverd wordt de aanvrager uitgesloten van calls voor drie jaar (vanaf betekening).

De installaties dienen ten laatste 18 maanden voor zonenergie en 24 maanden voor windenergie na datum van betekening in dienst genomen te zijn.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.