Wijzigingen aan Rentetoelage voor kmo's met hinder door openbare werken

Op 1 juli 2017 werd deze maatregel vervangen door de Hinderpremie en sluitingspremie bij hinder openbare werken. Dit voor hinder door werken die gestart zijn na 1 juli 2017. Omdat het grootste deel van de openbare werken die een aanvang namen vóór 1 juli 2017 ondertussen ook afgerond zijn, werd de mogelijkheid tot het indienen van een steunaanvraag via de rentetoelage ingeperkt tot 31 juli 2022.

Vanaf 1 juli 2017 vervangt de Hinderpremie en sluitingspremie bij hinder openbare werken deze maatregel en de Inkomenscompensatievergoeding zelfstandigen. Voor werken die al vóór 1 juli 2017 gestart zijn kan deze maatregel wel nog worden aangevraagd.

Vanaf 1 juli 2017 vervangt de Hinderpremie en sluitingspremie bij hinder openbare werken deze maatregel en de Inkomenscompensatievergoeding zelfstandigen. Voor werken die al vóór 1 juli 2017 gestart zijn, kunnen beide maatregelen toch nog worden aangevraagd tot uiterlijk 31 december 2017, dit onder voorbehoud van de goedkeuring van de wijziging van de overgangsbepalingen in het uitvoeringsbesluit door de Vlaamse Regering. De subsidiabele hinderperiode in de dossiers van de rentetoelage en de subsidiabele sluitingsperiode van de inkomenscompensatie kunnen maximaal lopen tot 31 december 2017.

Vanaf 1 juli 2017 vervangt de Hinderpremie en sluitingspremie bij hinder openbare werken deze maatregel en de Inkomenscompensatievergoeding zelfstandigen. Voor werken die al vóór 1 juli 2017 gestart zijn, kunnen beide maatregelen toch nog worden aangevraagd tot uiterlijk 31 december 2017, dit onder voorbehoud van de goedkeuring van de wijziging van de overgangsbepalingen in het uitvoeringsbesluit door de Vlaamse Regering. De subsidiabele hinderperiode in de dossiers van de rentetoelage en de subsidiabele sluitingsperiode van de inkomenscompensatie kunnen maximaal lopen tot 31 december 2017.