Wijzigingen aan Federale steun voor ondernemers (coronavirus)

De Federale Regering heeft op 21 april 2021 een nieuw steunpakket aangekondigd voor de zwaarst getroffen sectoren: 1.Tijdelijke btw-verlaging tot en met 30 september 2021 in de horecasector naar 6% op verstrekte maaltijden en alle dranken (inclusief alcoholische dranken). 2. Vrijstelling van de horeca werkgevers om de jaarlijkse bijdrage vakantie in 2021 te betalen. 3. Invoering van een RSZ-vermindering in het derde kwartaal van 2021 voor werkgevers die tijdelijk werkloos gestelde werknemers terughalen en/of extra werknemers in dienst nemen. De vermindering zal gelden voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid en geldt voor alle activiteitensectoren. 4. Verschillende maatregelen voor werknemers die tijdens deze crisis werkloos zijn geworden. 5. De uren die een jobstudent in het derde kwartaal van 2021 werkt in gesloten sectoren die weer mogen openen, zullen bij wijze van uitzondering niet worden meegerekend in het jaarlijkse quotum van 475 uur. 
Gewijzigd op
Vele maatregelen aangekondigd door de Federale Regering op 12 februari zijn ondertussen operationeel door de publicatie van de Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS 13 april 2021). Maar ook andere maatregelen worden door deze wet gelanceerd. Dit is o.m. het geval voor volgende 3 RSZ kortingen: 1. De 'Doelgroepvermindering aan bepaalde categorieën van werkgevers behorende tot de evenementensector' (Titel 5, Hoofdstuk 6). 2. De 'Vermindering van de socialezekerheidsbijdragen aan bepaalde categorieën van werkgevers behorende tot de reissector' (Titel 5, Hoofdstuk 7). 3. De 'Doelgroepvermindering aan bepaalde categorieën van werkgevers behorende tot de hotelsector' (Titel 5, Hoofdstuk 8). Meer info in de rubriek Ondersteuning evenementen, hotel en reissector. Op de website van de RSZ is er reeds meer informatie aanwezig over de Bijjdragevermindering voor de reissector.
Gewijzigd op
Werkgevers in de hotelsector zullen kunnen genieten van een doelgroepvermindering wanneer zij worden geconfronteerd met minstens 60% omzetverlies. De vermindering van de socialezekerheidsbijdragen zal kunnen worden genoten voor maximum 5 werknemers per vestiging in het tweede kwartaal 2021. Deze maatregel werd aangekondigd via het persbericht 7 miljoen euro ter ondersteuning van de zwaar getroffen hotelsector. De maatregel is dus nog niet operationeel en kan nog wijzigen.
Gewijzigd op
Er werden nieuwe steunmaatregelen aangekondigd op de ministerraad van 5 maart 2021. 1. Bepaalde werkgevers uit de evenementensector zullen voor 5 werknemers kunnen genieten van een doelgroepvermindering voor kwartaal 1 en 2 van 2021. 2. Bepaalde werkgevers uit de reissector (met hoofdactiviteit reisbureau of reisorganisator) zullen kunnen genieten van een vermindering van de werkgeversbijdragen voor kwartaal 2 en 4 van 2020 en voor kwartaal 1 van 2021. Daarnaast zal er ook een doelgroepvermindering worden voorzien voor kwartaal 2 van 2021, die kan verlengd worden voor kwartaal 3. Deze maatregelen zouden starten op 1 april. Zie persbericht COVID-19: tijdelijke ondersteuningsmaatregelen voor werkgevers in de evenementen- en reissector.
Gewijzigd op
1. De Federale Regering heeft beslist op 5 februari 2021 om een loonsubsidie toe te kennen aan bepaalde zwaar getroffen werkgevers met als hoofdactiviteit reisbureau of reisorganisator. De loonsubsidie die zij kunnen aanvragen bedraagt maximum 70% van de loonkost van het eerste en tweede kwartaal 2021 van de werknemers, begrensd tot € 4.500 per maand. Deze maatregel is nog niet operationeel. Meer informatie kan je lezen in het persbericht COVID-19: loonsubsidie voor bepaalde werkgevers in de reissector2. Het kernkabinet heeft op 12 februari beslist om het steunpakket van november 2020 te verlengen tot eind juni. Daarnaast werden er ook nog bijkomende economische steunmaatregelen goedgekeurd waarvan hier een kort overzicht: de heractivering van de Tax shelter COVID-19 tot 31 augustus; verlaging interestlast btw; belastingvermindering van 30% voor wie voor de maanden maart tot mei huur van handelspanden kwijtscheldt aan verplicht gesloten sectoren; afschaffing voorschotregelingen december 2021 voor de bedrijfsvoorheffing en de btw; lancering Transformatiefonds; vermindering patronale bijdrage eventsector; het verzekeren van auteursvergoedingen van artiesten; ook vrijstelling FAVV-heffingen voor de horeca in 2021; tijdelijke optrekking contingent studentenarbeid; de maatregel Sprinplank naar zelfstandigen wordt versoepeld voor de verplicht gesloten activiteiten. De meest belangrijke verlengingen zijn: het dubbel corona-overbruggingsrecht en de Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Alle info in het persbericht Federale regering verlengt en breidt steunpakket uit. Deze maatregelen zijn nog niet operationeel. We houden je op de hoogte.         
Gewijzigd op