Wijzigingen aan Federale steun voor ondernemers (coronavirus)

Het federale kernkabinet heeft op 10 december een pakket economische steunmaatregelen goedgekeurd om de Belgen te helpen het hoofd te bieden aan de sanitaire beperkingen die het gevolg zijn van de strijd tegen de coronapandemie. De evenementensector, die door sluitingen wordt getroffen, zal een verlaging van de RSZ-bijdragen genieten in het vierde kwartaal 2021. Daarnaast zullen o.m. volgende maatregelen gelden voor ondernemingen in het eerste kwartaal 2022: 1. Tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht voor alle sectoren (alsook de tijdelijke werkloosheid omwille van quarantaine van een kind) 2. Het dubbel overbruggingsrecht voor wie zijn zaak moet sluiten en het enkelvoudige crisisoverbruggingsrecht voor alle sectoren vanaf een omzetdaling van 40% (reeds vanaf december 2021) 3. De mogelijkheid van uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing, de btw, enz. zonder nalatigheidsinteresten 4. Het behoud van het btw-tarief (6%) voor hydroalcoholische gels en maskers5. De mogelijkheid van individueel uitstel van de betaling van sociale bijdragen aan de RSZ. Zie persbericht De regering verlengt de economische coronamaatregelen en steunt de evenementensector en horeca. 6. De evenementensector zal worden ondersteund met een belastingkrediet van 25% op niet-recupereerbare gemaakte kosten dat onmiddellijk kan worden aangevraagd voor het inkomstenjaar 2021. Meer informatie en een voorbeeld in het persbericht van de minister van financiën.
Gewijzigd op
Er is meer informatie beschikbaar over de coronapremie van maximum € 500 per werknemer op de Administratieve instructies RSZ > Coronapremie- consumptiecheque.
Gewijzigd op
1. Ondernemingen krijgen vanaf 1 augustus de mogelijkheid om een coronapremie toe te kennen van maximum € 500 per werknemer, die buiten de loonmarge valt. De coronapremie neemt de vorm van cheques aan die zullen kunnen worden gebruikt in een aantal handelszaken en inrichtingen om zo doelgericht de consumptie te ondersteunen en bij te dragen aan het economisch herstel. Deze maatregel wordt geregeld bij de 'Wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (1), zopas gepubliceerd in het BS (BS 29 juli 2021). 2. Ook de Wet van 4 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (1) (BS 13 juli 2021) werd ondertussen gepubliceerd. Deze wet regelt o.m. de compensatiesteun voor misgelopen auteursrechten en compensatiesteun voor de gebruikers, de uitbreiding van de mogelijkheid tot studentenarbeid en de toekenning van een vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen voor het wettelijk vakantiestelsel voor handarbeiders aan de werkgevers die handarbeiders tewerkstellen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf vallen, en tot toekenning van een toelage aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RVJ). Meer informatie in de rubriek Ondersteuning zwaar getroffen sectoren.
Gewijzigd op
Ondertussen werd de Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (1) gepubliceerd. Deze wet regelt o.m. de compensatiesteun voor misgelopen auteursrechten en compensatiesteun voor de gebruikers, de uitbreiding van de mogelijkheid tot studentenarbeid en de toekenning van een vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen voor het wettelijk vakantiestelsel voor handarbeiders aan de werkgevers die handarbeiders tewerkstellen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf vallen, en tot toekenning van een toelage aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RVJ). Meer informatie in de rubriek Ondersteuning zwaar getroffen sectoren.
Gewijzigd op
1. De ministerraad van 15 juni 2021 keurde een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor ondernemingen de mogelijkheid krijgen om een coronapremie toe te kennen van maximum € 500 per werknemer, die buiten de loonmarge valt. De coronapremie neemt de vorm van cheques aan die zullen kunnen worden gebruikt in een aantal handelszaken en inrichtingen om zo doelgericht de consumptie te ondersteunen en bij te dragen aan het economisch herstel. Deze coronapremie zal worden toegekend van 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021. Meer informatie in het persbericht COVID-19: coronapremie in bedrijven. 2. Daarnaast voorziet de federale overheid nog volgende corona-maatregelen: een compensatiemaatregel voor bepaalde auteurs en uitvoerende kunstenaars ter compensatie van het inkomstenverlies uit auteursrechten en naburige rechten als gevolg van het coronavirus; de terugbetaling van accijnsrechten voor onverkoopbaar bier in tanks en vaten; de toekenning van een vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen voor het wettelijk vakantiestelsel voor handarbeiders aan de werkgevers die handarbeiders tewerkstellen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf vallen, en tot toekenning van een toelage aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RVJ) én de uitbreiding van de mogelijkheid tot studentenarbeid, door de neutralisatie van de tijdens het derde kwartaal 2021 gepresteerde uren. Meer informatie in het Wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (55K2002001) op de kamer.be
Gewijzigd op