Wijzigingen aan Fiscale steun tijdens coronacrisis (COVID-19)

1. De fiscus publiceerde zopas de Circulaire 2020/C/112 over de tijdelijke aanpassing van de berekening van de vermeerdering wegens geen of ontoereikende voorafbetalingen als gevolg van COVID-19 en de Circulaire 2020/C/115 over de vrijstelling voor toekomstige beroepsverliezen (voor natuurlijke personen). 2. Wie als btw-belastingplichtige een kwartaal- of maandaangiften indient moet dit jaar geen decembervoorschot betalen op de btw met betrekking tot de verrichtingen van het vierde kwartaal 2020 of de maand december. Zie nieuwsbericht van de fiscus.
Gewijzigd op
De 'Belastingvrije coronareserve' werd gewijzigd door de Wet van 15 juli 2020 (CORONA III). 
Gewijzigd op
1.  De 'Belastingvrije coronareserve' werd ondertussen gepubliceerd in de Wet van 23 juni 2020 houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie. Ook meer informatie op financien.belgium.be/nl/Actueel/vrijgestelde-reserve-ter-versterking-van-de-solvabiliteit-en-het-eigen-vermogen-ten-gevolge. 2. Meer informatie over de 'Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing corona' kan je terugvinden in het Wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III) (parlementair document 55K1390). 3. Om de solvabiliteit te versterken werd er beslist dat vennootschappen een 'Wederopbouwreserve' kunnen aanleggen op het einde van het boekjaar met betrekking tot de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024. Meer informatie kan je terugvinden in het Wetsvoorstel houdende de invoering van een wederopbouwreserve voor vennootschappen (parlementair document 55K1412).
Gewijzigd op
1. Ondernemingen die hinder ondervinden door het coronavirus kunnen bij de Fiscus een 'Afbetalingsplan voor bepaalde fiscale schulden' aanvragen. Deze steunmaatregelen worden verlengd tot 31 december 2020. 2. Vanaf 8 juni tot 31 december geldt er een 'Verlaagd btw-tarief' in de horeca voor restaurant- en cateringdiensten, met uitsluiting van het verschaffen van bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol.
Gewijzigd op
De regering nam onlangs de volgende beslissingen:1. Voor vennootschappen en zelfstandigen die ingevolge de coronacrisis kampen met liquiditeitsproblemen worden de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december, verhoogd. Hierdoor is het uitstellen van de voorafbetalingen minder nadelig. 2. Ook voor de maand april werd beslist om 2 maanden automatisch uitstel te verlenen voor de indiening van de btw-aangiften en de betaling van btw en bedrijfsvoorheffing.3. Ook voor bepaalde forfaitaire belastingplichtigen werd er door de fiscus een aantal steunmaatregelen uitgewerkt: zie financien.belgium.be/nl/coronavirus#q8.
Gewijzigd op