Wijzigingen aan Fiscale steun tijdens crisissituaties

De vergoedingen/steunmaatregelen die de regionale en lokale overheden toekennen naar aanleiding van de energiecrisis zijn belastingvrij in de personen- en vennootschapsbelasting onder bepaalde voorwaarden. De fiscus publiceerde hierover zopas een Circulaire 2023/C/48 over de vrijstelling van vergoedingen in het kader van steunmaatregelen die worden getroffen door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten in het kader van de energiecrisis.

De vergoedingen/steunmaatregelen die de gemeenschappen, gewesten, provincies of gemeenten en steden toekennen voor de economische gevolgen die belastingplichtigen ondervinden naar aanleiding van de energiecrisis zijn belastingvrij in de personen- en vennootschapsbelasting onder bepaalde voorwaarden. Het gaat om steun die werd of wordt toegekend van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2023. Meer informatie kan je terugvinden in de rubriek Belastingvrijstelling energiesteun van deze maatregel.

In het kader van de energiecrisis worden de standaard betaaltermijnen van 2 naar 4 maanden gebracht voor alle aanslagbiljetten met aanslagjaar 2022 (voor de uitvoerbaarverklaringen tot en met 31 oktober 2023). Meer informatie in het nieuwsbericht Energiecrisis: algemeen betaaluitstel voor de betaling van de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de belasting niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting - aanslagjaar 2022. Ook voor de bedrijfsvoorheffing geldt er een betalingsuitstel van 2 maanden. Meer informatie in het 'Wetsvoorstel houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis' (Zie Parlementair Document 55K2915).

In het kader van de energiecrisis worden de standaard betaaltermijnen van 2 naar 4 maanden gebracht voor alle aanslagbiljetten met aanslagjaar 2022 (voor de uitvoerbaarverklaringen tot en met 31 oktober 2023). Meer informatie in het nieuwsbericht Energiecrisis: algemeen betaaluitstel voor de betaling van de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de belasting niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting - aanslagjaar 2022. Ook voor de bedrijfsvoorheffing geldt er een betalingsuitstel van 2 maanden. Meer informatie in het Wetsvoorstel houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge ven de energiecrisis' (Zie Parlementair Document 55K2915) dat is aangenomen in de kamer.

Zoals reeds eerder werd vermeld wordt de evenementensector in 2021 ondersteund met een belastingkrediet van 25% op niet-recupereerbare gemaakte kosten. Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. De onderneming zal bij de aangifte een verklaring op eer moeten toevoegen waarin bepaalde gegevens moeten worden vermeld. Dit Koninklijk besluit (KB) van 10 mei 2022 werd ondertussen gepubliceerd (BS 18 mei 2022) en trad in werking op 28 mei 2022. Het KB geeft ook meer uitleg over de berekening van het belastingkrediet en een voorbeeld. De weblink en meer informatie kan je terugvinden in deze rubriek Belastingkrediet voor de eventsector > Fiscaal voordeel / De-minimis.