Wijzigingen aan Steun voor werknemers en zelfstandigen met een arbeidshandicap

Vanaf 1 januari 2019 wordt de VOP voor werknemers tijdelijk uitgebreid tot personen met 'een indicatie arbeidshandicap' die rendementsverlies of bijkomende kosten ondervinden omwille van een ernstige aandoening, waarin nog progressie mogelijk is. Het kan gaan over bijvoorbeeld volgende personen: in herstel/behandelperiode van kanker; met een niet-aangeboren hersenletsel; met een psychisch ziektebeeld die minder dan 5 jaar in behandeling zijn; enz.... De premie bedraagt 20% van het geplafonneerd referteloon en kan voor maximum 2 jaar worden toegekend. Een verhoogde premie en verlenging zijn eventueel mogelijk: zie www.werk.be/online-diensten/vlaamse-ondersteuningspremie-vop.
Gewijzigd op
Vanaf 1 januari 2019 wordt de VOP voor werknemers tijdelijk uitgebreid tot personen met 'een indicatie arbeidshandicap' die rendementsverlies of bijkomende kosten ondervinden omwille van een ernstige aandoening, waarin nog progressie mogelijk is. Het kan gaan over bijvoorbeeld volgende personen: in herstel/behandelperiode van kanker; met een niet-aangeboren hersenletsel; met een psychisch ziektebeeld die minder dan 5 jaar in behandeling zijn; enz.... De premie bedraagt 20% van het geplafonneerd referteloon en kan voor maximum 2 jaar worden toegekend. Een verhoogde premie en verlenging zijn eventueel mogelijk: zie www.werk.be/online-diensten/vlaamse-ondersteuningspremie-vop.
Gewijzigd op
Het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) kan gedurende 5 jaar een VOP-premie aan de werkgever toekennen die een werknemer met een arbeidshandicap aanwerft of reeds in dienst heeft. De omvang van de premie wordt berekend op basis van het geplafonneerde referteloon van de werknemer en daalt gedurende de 5 jaren. Bij voltijdse tewerkstelling wordt het referteloon geplafonneerd tot het dubbele van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen. Dit bedraagt € 1.593,81 sinds 1 september 2018.
Gewijzigd op
Het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) kan gedurende 5 jaar een VOP-premie aan de werkgever toekennen die een werknemer met een arbeidshandicap aanwerft of reeds in dienst heeft. De omvang van de premie wordt berekend op basis van het geplafonneerde referteloon van de werknemer en daalt gedurende de 5 jaren ). Bij voltijdse tewerkstelling wordt het referteloon geplafoneerd tot het dubbele van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen. Dit bedraagt € 1.562,59 sinds 1 juni 2017.
Gewijzigd op