Wijzigingen aan Steun voor werknemers en zelfstandigen met een arbeidshandicap

De angst om financiële ondersteuning te verliezen, schrikt langdurig werkloze mensen met een handicap vaak af om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Om die drempel weg te nemen, is er voor wie aan de slag gaat na minstens 2 jaar inactiviteit, gedurende 2 jaar een hogere vrijstelling op de arbeidsinkomsten bij de berekening van de inkomensvervangende tegemoetkoming. Meer informatie is na te lezen op de website van het DG Personen met een handicap en in dit Koninklijk besluit.

Vanaf 3 juli 2023 kan je voor werknemers met een arbeidsbeperking steun aanvragen via Individueel maatwerk. Deze maatregel vervangt de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor werknemers. De ondersteuning bestaat uit 2 premies: 1. Een loonpremie die wordt berekend als een percentage van het effectief betaalde loon. Het exacte bedrag hangt af van het begrensde referteloon van de werknemer. 2. Een begeleidingspremie die je als werkgever een extra steuntje in de rug geeft om werknemers met een arbeidsbeperking te begeleiden op de werkvloer. De premie is een vergoeding die afhangt van hoeveel begeleiding de werknemer nodig heeft.

Op vrijdag 15 juli 2022 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit maatwerk bij individuele inschakeling goed. Individueel maatwerk biedt ondersteuning aan werkgevers bij tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking en aan zelfstandigen met een arbeidsbeperking. Tussen 1 januari en 30 juni 2023 is er een transitieperiode om te zorgen dat de betrokken organisaties zorgzaam kunnen overstappen naar het nieuwe kader. Vanaf 1 juli 2023 kan een aanvraag ingediend worden. Op 22 november 2022 organiseert het Departement Werk en Sociale Economie verschillende online infosessies. Meer informatie hierover volgt binnenkort op de pagina Individueel maatwerk voor werkgevers.

Op vrijdag 15 juli 2022 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit maatwerk bij individuele inschakeling goed. Individueel maatwerk biedt ondersteuning aan werkgevers bij tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking en aan zelfstandigen met een arbeidsbeperking. Tussen 1 januari en 30 juni 2023 is er een transitieperiode om te zorgen dat de betrokken organisaties zorgzaam kunnen overstappen naar het nieuwe kader. Vanaf 1 juli 2023 kan een aanvraag ingediend worden. Op 22 november 2022 organiseert het Departement Werk en Sociale Economie verschillende online infosessies. Meer informatie hierover volgt binnenkort op de pagina Individueel maatwerk voor werkgevers.

Vanaf 1 juli 2023 kunnen werkgevers voor huidige of toekomstige werknemers met een arbeidsbeperking in aanmerking komen voor individueel maatwerk (IMW). Deze steun zal er ook zijn voor zelfstandigen met een arbeidsbeperking. IMW compenseert de eventuele extra kosten, begeleiding op de werkvloer en lagere productiviteit die de arbeidsbeperking met zich meebrengt. Individueel maatwerk bouwt verder op 4 maatregelen die zullen verdwijnen: de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), de Sociale Inschakelingseconomie (SINE), de Lokale Diensteneconomie (LDE) en de maatwerkafdelingen (MWA)van collectief maatwerk. Voor elk van die 4 gelden er overgangsmaatregelen. Meer informatie over de toekenningsvoorwaarden en de procedures is na te lezen via Individueel Maatwerk.