Tweede oproep voor thematische ICON-projecten rond artificiële intelligentie en cybersecurity

Publicatiedatum
In het kader van de Vlaamse beleidsplannen artificiële intelligentie (AI) en cybersecurity (CS) lanceert VLAIO voor de tweede keer oproepen voor ICON projecten binnen deze thema’s. Indienen kan tot 20 augustus 2021 na een verplichte vooraanmelding met deadline 14 april 2021. Het template voor de vooraanmelding wordt binnenkort beschikbaar gemaakt.
internet

Waarom AI en CS?

Zoals de stoommachine of elektriciteit dat in het verleden deden, is artificiële intelligentie een transversale, generische technologie die onze wereld drastisch zal veranderen. Denk maar aan de vele concrete toepassingen zoals de personalisatie van de gezondheidszorg, vernieuwde productieprocessen, vertaaltoepassingen of verkeersoptimalisatie. Ook cybersecurity is van cruciaal belang voor onze welvaart en onze veiligheid. Naarmate ons dagelijks leven en onze economieën meer vervlochten raken met digitale technologieën, worden we kwetsbaarder voor phishing, malware, menselijke fouten, diefstal of verlies van gegevens. Bovendien worden cyberincidenten steeds diverser en spelen soms geopolitieke strategieën mee. 

Een op vertrouwen gebaseerde digitale economie waarbij data en artificiële intelligentie aan belang winnen, moet een strategie en investeringsimpuls rond cybersecurity voorzien. Het is dan ook essentieel dat onze kennisinstellingen en ondernemingen hun krachten bundelen om AI en CS technologie maximaal in te zetten in de ontwikkeling van nieuwe producten, processen en diensten.

Wat is een ICON-project?

ICON (Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek) is een formule waarbij multidisciplinaire onderzoeksteams van wetenschappers, industriepartners en/of social-profitorganisaties samen onderzoek doen naar innovatieve oplossingen die daarna hun weg vinden in het marktaanbod van de deelnemende partners en daarbuiten.

Thematische ICON-projecten 

Met de Vlaamse Beleidsplannen Artificiële Intelligentie en Cybersecurity wil Vlaanderen respectievelijk 32 en 20 miljoen euro per jaar investeren in AI en CS. Beide beleidsplannen bestaan uit drie luiken die elkaar aanvullen en versterken:

  1. een onderzoeksluik, gericht op versterking van top strategisch basisonderzoek in Vlaanderen,
  2. een implementatieluik, gericht op implementatie in het Vlaamse bedrijfsleven, en
  3. een luik flankerend beleid.

Met de thematische ICON projecten artificiële intelligentie (AI-ICON) en cybersecurity (CS-ICON) wil VLAIO de brug slaan tussen onderzoeksresultaten op vlak van AI en CS en toepassingen hiervan in het Vlaamse bedrijfsleven. 

In de eerste oproepen werden drie AI ICON projecten en drie CS ICON projecten gesteund. In deze nieuwe oproep streven we naar een verdere verruiming van de toepassingsdomeinen. Binnen het thema artificiële intelligentie kunnen de toepassingsgebieden zijn: gezondheid, industrie 4.0, overheid en burgers, circulaire economie, energie en mobiliteit. Er is echter geen beperking. Er wordt prioriteit gegeven aan projecten met een grote meerwaarde voor Vlaanderen, aan projecten die sterk aansluiten bij de AI en CS onderzoeksprogramma’s, en aan projecten die sterk gerelateerd zijn aan AI en CS. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige spreiding over toepassingsgebieden en aanvragers.

Subsidiebedrag en deadline

Het bedrijfsdeel wordt gefinancierd aan respectievelijk 60%, 50% en 40% voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Het onderzoeksdeel wordt gefinancierd aan 100%. Indienen kan tot en met 20 augustus 2021, mits verplichte vooraanmelding op uiterlijk 14 april 2021.

 

Meer info? 

Neem een kijkje op www.vlaio.be/ai-icon en www.vlaio.be/cs-icon.
Alle verdere informatie en het template voor de vooraanmelding worden binnenkort beschikbaar gemaakt. 

Vragen? Neem contact op via 0800 20 555, ai-icon@vlaio.be of cs-icon@vlaio.be.
 

 

Delen: