Nieuwe oproepen met continue indiening voor ICON projecten rond artificiële intelligentie en cybersecurity

Publicatiedatum
In het kader van de Vlaamse beleidsplannen artificiële intelligentie (AI) en cybersecurity (CS) organiseert VLAIO voor de derde keer oproepen voor ICON projecten binnen deze thema’s. VLAIO biedt begeleiding aan in de verschillende fases van de aanvraag. Vooraanmelding van projectvoorstellen is verplicht en enkel projectvoorstellen die de preselectie succesvol doorlopen, kunnen ingediend worden. Vooraanmeldingen kunnen ingediend worden vanaf begin september, voorbesprekingen kunnen nu aangevraagd worden.
internet

Waarom AI en CS?

Artificiële intelligentie is een transversale, generische technologie die onze wereld drastisch aan het veranderen is. Denk maar aan de vele concrete toepassingen zoals de personalisatie van de gezondheidszorg, vernieuwde productieprocessen, vertaaltoepassingen of verkeersoptimalisatie.

Ook cybersecurity is van cruciaal belang voor onze welvaart en onze veiligheid. Naarmate ons dagelijks leven en onze economieën meer vervlochten raken met digitale technologieën, worden we kwetsbaarder voor diverse cyberincidenten zoals phishing, malware, menselijke fouten en diefstal of verlies van gegevens. Het is dan ook essentieel dat onze kennisinstellingen en ondernemingen hun krachten bundelen om innovatieve AI en CS technologie maximaal in te zetten in de ontwikkeling van nieuwe producten, processen en diensten. 

Wat is een ICON-project?

ICON of Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek is een formule waarbij interdisciplinaire teams van onderzoeksorganisaties en bedrijfspartners samen onderzoek doen naar innovatieve oplossingen die daarna hun weg vinden in het marktaanbod van de deelnemende bedrijfspartners en daarbuiten. 

Thematische ICON-projecten 

Met de Vlaamse Beleidsplannen Artificiële Intelligentie en Cybersecurity wil Vlaanderen respectievelijk 32 en 20 miljoen euro per jaar investeren in AI en CS. Beide beleidsplannen bestaan uit drie luiken die elkaar aanvullen en versterken:

  1. een onderzoeksluik, gericht op versterking van top strategisch basisonderzoek in Vlaanderen,
  2. een implementatieluik, gericht op implementatie in het Vlaamse bedrijfsleven, en
  3. een luik flankerend beleid.

Met de thematische ICON projecten artificiële intelligentie (AI-ICON) en cybersecurity (CS-ICON) wil VLAIO de brug slaan tussen onderzoeksresultaten op vlak van AI en CS en toepassingen hiervan in het Vlaamse bedrijfsleven. 

Met de twee voorgaande oproepen werden 5 AI- en 6 CS-ICON projecten gesteund (AI/CS-ICON 2020, AI/CS-ICON 2021). Met deze nieuwe oproepen blijft VLAIO streven naar kwalitatieve AI en CS projecten, o.a. door meer in te zetten op flexibiliteit en begeleiding. Specifiek voor AI wordt een verdere verruiming van de toepassingsdomeinen beoogd (gezondheid, industrie 4.0, overheid en burgers, circulaire economie, energie en mobiliteit). 

Subsidiebedrag en deadline

Het bedrijfsdeel, uitgevoerd door de bedrijfspartners, wordt gefinancierd voor een steunpercentage tussen 25% en 60%, afhankelijk van de aard van de activiteiten, de grootte van het bedrijf en de mate van samenwerking. Het onderzoeksdeel, uitgevoerd door de onderzoeksorganisaties, wordt 100% gefinancierd. 

VLAIO biedt begeleiding aan in de verschillende fases van de aanvraag. Vooraanmelding van projectvoorstellen is verplicht en enkel projectvoorstellen die de preselectie succesvol doorlopen hebben, kunnen ingediend worden. Vooraanmeldingen kunnen doorlopend ingediend worden vanaf begin september tot uitputting van de budgetten. Voorbesprekingen worden sterk aangeraden, ook in een vroege fase, bv. om het projectidee informeel aan te melden, om de fit met het programma te bepalen, om de nood aan begeleiding te bepalen. De voorbesprekingen kunnen nu aangevraagd worden. 

De budgetten voor de nieuwe AI- en CS-ICON oproepen bestaat uit respectievelijk 10 en 8 miljoen euro  voor de onderzoeksdelen en de middelen voor reguliere bedrijfssteun voor de bedrijfsdelen. Het budget is daarmee verschillende keren groter dan dat van de vorige oproepen. 

 

Voorbespreking: maak nu je afspraak

Wil je een afspraak maken voor een voorbespreking? Neem dan contact op met de VLAIO bedrijfsadviseurs.

 
 

Informeer je nu

Info en vragen

Handige links