Wijzigingen aan Ecologiepremie+

Sinds 18 november 2019 geldt er een nieuwe Limitatieve technologieënlijst. Wat werd gewijzigd? 1. Van de koeltechnologieën T 1300, T 1301 en T 201066 zijn de naam, de uitleg (het koelmeubel zelf komt niet in aanmerking voor steun) en de essentiële componenten (een precisering) aangepast. 2. Van de koeltechnologie T 1303 is de naam aangepast en wordt nu ook CO2 als koelmiddel in het primaire koelsysteem gesteund. 3. De technologieën geothermische warmte (T 201050), warmte uit vergisting van biomassa (T 201052) en geothermische warmtepomp (T 201061) komen enkel nog in aanmerking als minstens 80% van de energie aangewend wordt voor proceswarmte. Hierbij mag de technologie niet gebruikt worden voor klimatisatie. 4. Van de technologie struvietinstallatie (T 201062) werd de naam aangepast.  
Gewijzigd op
Sinds 1 februari 2019 geldt er een nieuwe limitatieve technologieënlijst (LTL). Wat werd gewijzigd? Geschrapt: 'Geïntegreerd lichtregelsysteem met adresseerbare armaturen' (T 201069) Nieuw:' Walstroomvoorziening voor zeeschepen met een vermogen groter dan 1MVA' (T 201050) toegevoegd. Wijzigingen: 1.Bij de technologie 'Aanwenden van geothermische warmte' (T 201050) en 'Warmtepomp met als warmtebronsysteem de bodem' (T 201061), werd het maximaal toegestaan vermogen van 5MW op 1MW gebracht. 2. T 201061 kan enkel aangevraagd worden in combinatie met T 201050. 3. Uitleg van T 1300 aangepast. 4. Uitleg bij de technologieën 1339, 100078, 201067 aangevuld.  
Gewijzigd op
Vanaf 8 mei 2018 is de nieuwe lijst LTL van toepassing. In deze LTL met 40 technologieën is de nieuwe technologie dual fuel vrachtwagen (meer dan 90% LNG en minder dan 10% diesel) opgenomen. Een aantal technologieën in de lijst werden ook aangepast. Zo werden de waterzuiveringstechnologieën beperkt tot omgekeerde osmose, nanofiltratie en (elektro)dialyse voor de aanmaak van proceswater. Het toepassingsgebied en de essentiële componenten van de technologieën omschakeling van wegvervoer naar vervoer via de waterweg of spoorweg werden eveneens aangepast. Voor wat de koeltechnologieën betreft werd bij het totaal toegelaten geïnstalleerd koelvermogen een opsplitsing mogelijk wanneer het temperatuurverschil minimum 5°C is.
Gewijzigd op
De steunpercentages van de ecologiepremie plus worden vanaf 31 oktober 2017 verhoogd tot de Europese maximale toegelaten steunpercentages voor investeringen ter bevordering van het milieu, energie, hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling. Technologieën met een kosteneffectiviteit gelijk aan of hogere dan 1,5 hebben hogere steunpercentages dan technologieën met kosteneffectiviteit van 0 tot 1,5. De steunbonussen (scans, milieucharters, energie- en milieumanagementsystemen, ...) zijn afgeschaft. Voor aanvragen vanaf 31 oktober 2017 geldt er een nieuwe LTL-lijst (31 oktober 2017) waarop er 39 technologieën geselecteerd werden voor steun.
Gewijzigd op
Op 3 juli 2017 is de limitatieve lijst met technologieën die in aanmerking komen voor subsidiëring met de ecologiepremie aangepast. De nieuwe technologieënlijst is van toepassing zijn op steunaanvragen ingediend vanaf 7 juli 2017. Volgende technologieën werden toegevoegd: T 201063: chemische warmtepomp; T 201064: tankinfrastructuur voor het afleveren van gerecycleerde, vloeibare CO2, bestemd voor cryogene koeling; T 201065: cryogene CO2 koeling vrachtwagens.
Gewijzigd op