Wijzigingen aan Ecologiepremie+

Vanaf 15 maart 2023  geldt er een nieuwe limitatieve technologieënlijst (LTL) met 47 technologieën. Wat werd er gewijzigd? T 201094: technologie 'Warmteleiding tussen twee bedrijven voor de benutting van restwarmte uit het proces of groene warmte van het naburige bedrijf'. Voor deze technologie komen grote ondernemingen nu ook in aanmerking voor steun. Zie rubriek Wat komt in aanmerking > Aanpassingen LTL lijst.
Gewijzigd op
Vanaf 3 januari 2023 geldt er een nieuwe limitatieve technologieënlijst (LTL) met 47 technologieën. Wat werd er gewijzigd? Zie rubriek Wat komt in aanmerking > Aanpassingen LTL lijst.
Gewijzigd op
Vanaf 5 september 2022 geldt er een nieuwe limitatieve technologieënlijst (LTL) met 45 technologieën. Wat werd er gewijzigd? Zie rubriek Wat komt in aanmerking > Aanpassingen LTL lijst.
Gewijzigd op
Vanaf 23 mei 2022 geldt er een nieuwe limitatieve technologieënlijst (LTL) met 44 technologieën. Wat werd er gewijzigd? Zie rubriek Wat komt in aanmerking > Aanpassingen LTL lijst.
Gewijzigd op
Vanaf 19 januari 2022 geldt er een nieuwe limitatieve technologieënlijst (afgekort LTL) met 45 technologieën. 1. Ten opzichte van de vorige LTL zijn de technologieën T 1327 en T 20104  geschrapt en vervangen door de nieuwe technologie T 201082 Waterzuivering/waterbehandeling van afvalwater of laagwaardig water. 2. T 553 Onroad transportmiddel met als aandrijving een brandstofcelsysteem op waterstof: toevoeging van de bepaling dat het ‘onroad’voertuigen moeten zijn. 3. T 201081 Elektrisch/CNG hogedruktrailer: aanpassing van de uitleg en de meerkost. 4. Toevoeging van 2 technologieënT 201083 Plug-in hybride mobiele hijskraan en T201086  Autonoom elektrische koelaggregaat.
Gewijzigd op