Wijzigingen aan Ecologiepremie+

Bij ministerieel besluit van 1 december 2023 is de limitatieve lijst met technologieën die in aanmerking komen voor subsidiëring met de ecologiepremie aangepast. De aanpassingen dienden te gebeuren in het kader van de nieuwe Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) die op 1 juli 2023 in werking is getreden. De nieuwe technologieënlijst is van toepassing op steunaanvragen ingediend vanaf 1 januari 2024. 
Wat werd er gewijzigd? 1. T 201081 Elektrisch/CNG hogedruktrailer werd geschrapt. 2. Het subsidiepercentage voor een aantal transportvoertuigen- en middelen werd aangepast (zie ook overzichtsmaatregel Emissievrije voertuigen steun) 3. Wat werd er nog gewijzigd? Een overzicht vind je in de rubriek Wat komt in aanmerking > Aanpassingen LTL lijst.

Sinds 2 oktober 2023 geldt er een nieuwe limitatieve technologieënlijst (LTL) met 50 technologieën. Vanaf nu kan je ook steun krijgen voor de aanschaf van een offroad werkvoertuig (meer dan of gelijk aan 5 ton massa in rijklare toestand) met een batterijpakket en een elektromotor (T201095) en voor een batterijpakket voor de stationaire opslag van duurzaam opgewekte elektrische energie (T201099). Wat werd er nog gewijzigd? Zie rubriek Wat komt in aanmerking > Aanpassingen LTL lijst.

Sinds 15 maart 2023 geldt er een nieuwe limitatieve technologieënlijst (LTL) met 47 technologieën. Wat werd er gewijzigd? T 201094: technologie 'Warmteleiding tussen twee bedrijven voor de benutting van restwarmte uit het proces of groene warmte van het naburige bedrijf'. Voor deze technologie komen grote ondernemingen nu ook in aanmerking voor steun. Zie rubriek Wat komt in aanmerking > Aanpassingen LTL lijst.

Vanaf 3 januari 2023 geldt er een nieuwe limitatieve technologieënlijst (LTL) met 47 technologieën. Wat werd er gewijzigd? Zie rubriek Wat komt in aanmerking > Aanpassingen LTL lijst.

Vanaf 5 september 2022 geldt er een nieuwe limitatieve technologieënlijst (LTL) met 45 technologieën. Wat werd er gewijzigd? Zie rubriek Wat komt in aanmerking > Aanpassingen LTL lijst.