Wijzigingen aan Ecologiepremie+

De steunpercentages van de ecologiepremie plus worden vanaf 31 oktober 2017 verhoogd tot de Europese maximale toegelaten steunpercentages voor investeringen ter bevordering van het milieu, energie, hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling. Technologieën met een kosteneffectiviteit gelijk aan of hogere dan 1,5 hebben hogere steunpercentages dan technologieën met kosteneffectiviteit van 0 tot 1,5. De steunbonussen (scans, milieucharters, energie- en milieumanagementsystemen, ...) zijn afgeschaft. Voor aanvragen vanaf 31 oktober 2017 geldt er een nieuwe LTL-lijst (31 oktober 2017) waarop er 39 technologieën geselecteerd werden voor steun.
Gewijzigd op
Op 3 juli 2017 is de limitatieve lijst met technologieën die in aanmerking komen voor subsidiëring met de ecologiepremie aangepast. De nieuwe technologieënlijst is van toepassing zijn op steunaanvragen ingediend vanaf 7 juli 2017. Volgende technologieën werden toegevoegd: T 201063: chemische warmtepomp; T 201064: tankinfrastructuur voor het afleveren van gerecycleerde, vloeibare CO2, bestemd voor cryogene koeling; T 201065: cryogene CO2 koeling vrachtwagens.
Gewijzigd op