Wijzigingen aan Doelgroepvermindering voor mentors-Vlaanderen

Op 12 mei werd het kwalificerend werkplekleren een tweede keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Vanaf 1 september 2023 zijn er twee nieuwe premies voor werkplekleren binnen een kwalificerende opleiding: de leerlingenpremie alternerende opleiding voor leerlingen die hun vak zowel op school als op de werkvloer leren, en de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden. De twee nieuwe premies vereenvoudigen het huidige aanbod aan Vlaamse incentives werkplekleren en vervangen volgende vijf maatregelen, die worden afgeschaft vanaf 1 juli 2023: deze doelgroepvermindering voor de mentor (mentorkorting), de start- en stagebonus, de doelgroepvermindering voor leerlingen in een alternerende opleiding en de doelgroepvermindering voor deeltijds werkende jongeren uit het beroepssecundair onderwijs.

De Vlaamse Regering keurde op 7 oktober 2022 een decreet goed met de krachtlijnen van een 'nieuwe premie kwalificerend werkplekleren'. Die vervangt 4 andere maatregelen, waaronder de mentorkorting (wordt afgeschaft vanaf 1 juli 2023). De 3 andere premies die ook worden afgeschaft zijn de start- en stagebonus (wordt afgeschaft vanaf 1 september 2023), de doelgroepvermindering voor leerlingen in een alternerende opleiding én de doelgroepvermindering voor deeltijds werkende jongeren uit het beroepssecundair onderwijs (worden beiden afgeschaft vanaf 1 juli 2023). De operationalisering wordt momenteel uitgewerkt in een Besluit van de Vlaamse Regering. Meer informatie volgt zodra dit besluit definitief goedgekeurd is.

Door de coronapandemie is het voor werkgevers niet altijd mogelijk om de documenten voor de aanvraag van de mentorkorting binnen de wettelijk vastgelegde termijnen op te stellen en in te dienen. Daarom verlengt de Vlaamse overheid de termijnen voor het indienen van de gegevens van mentoren, het opstellen en het indienen van de mentorovereenkomst en het indienen van de eindverklaring die het einde van de mentorovereenkomst bevestigt. De termijnen die eindigen op 31 maart 2020 worden verlengd tot en met 30 juni 2020. 

De weblinken in deze maatregel werden aangepast.

De contactgegevens van de Vlaamse Overheid - Departement Werk en Sociale Economie, werd toegevoegd aan deze maatregel ingevolge de regionalisering van deze maatregel.