Doelgroepvermindering voor mentors-Vlaanderen

Laatst gewijzigd op 3 jul 2023 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
werknemers die jongeren in 'opleiding op de werkvloer' begeleiden
RSZ-korting
€ 800 per kwartaal (duur varieert in functie van op te leiden doelgroep)

Wat houdt de maatregel in

Deze Vlaamse doelgroepvermindering was een lastenverlaging (vermindering van de werkgeversbijdragen) van € 800 per kwartaal voor werkgevers die opleidingen op de werkvloer organiseren voor jongeren of hun leerkrachten en die daarvoor een of meer werknemers als begeleider/opleider inzetten. Het aantal kwartalen verschilt naargelang de op te leiden doelgroep.

Vanaf 1 september 2023 werd deze doelgroepvermindering vervangen door de Premie kwalificerend werkplekleren.

Wie komt in aanmerking

Werkgever

Zowel de werkgevers uit de openbare als uit de private sector (commercieel of non-profit), gevestigd in het Vlaamse Gewest kunnen deze doelgroepvermindering genieten als zij zich ertoe verbinden stages op te volgen of opleidingen te organiseren door een opgeleide mentor.

De jongeren moet een welbepaalde opleiding volgen. Een overzicht kan je raadplegen op mentorkorting > Voorwaarden voor de jongere

Werknemer

Om als mentor te kunnen worden beschouwd, moet de werknemer:

  • een beroepservaring van minstens 5 jaar in het beroep kunnen voorleggen dat geheel of gedeeltelijk aangeleerd wordt aan de jongere, én
  • in het bezit zijn van één van de volgende getuigschriften:
    • een getuigschrift dat aantoont dat hij slaagde voor een mentoropleiding,
    • ofwel een ervaringsbewijs.

Omvang steun

De werkgever kan een vermindering van € 800 genieten per kwartaal voor de 'mentors' die hij in dienst heeft voor de begeleiding van personen behorende tot de doelgroepen. Het aantal mentors waarvoor de werkgever een vermindering kan krijgen is beperkt en hangt af van het 'aantal begeleide personen' behorende tot de doelgroepen.

De werkgever kan de doelgroepvermindering vragen vanaf het kwartaal van indiensttreding tot en met het kwartaal van uitdiensttreding (Dimona/DmfA-jongeren) of voor elk kwartaal dat in de geldigheidsperiode ligt van de overeenkomst(en) met de betrokken onderwijs- of opleidingsverstrekker (niet-Dimona-stagiairs).

Aanvraagprocedure

Om in aanmerking te komen voor de doelgroepvermindering voor “mentors” moet de werkgever een aantal gegevens en documenten bezorgen aan het Departement Werk en Sociale Economie – Mentorkorting. Zie Mentorkorting - Aanvraag mentorkorting.

Cumumatie

Deze doelgroepvermindering kan worden gecombineerd met de Structurele vermindering en de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers.

De doelgroepvermindering voor mentors en de structurele vermindering kunnen samen nooit meer bedragen dan de bijdrage die je moet betalen.

Je kan de doelgroepvermindering voor mentors niet combineren met andere doelgroepverminderingen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Afdeling / Dienst
Dienst Mentorkorting
Adres

Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel
België

Telefoon