Doelgroepvermindering voor mentors-Vlaanderen

Laatst gewijzigd op 23 mei 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
werknemers die jongeren in 'opleiding op de werkvloer' begeleiden
RSZ-korting
€ 800 per kwartaal (duur varieert in functie van op te leiden doelgroep)

Wat houdt de maatregel in

Deze Vlaamse doelgroepvermindering is een lastenverlaging (vermindering van de werkgeversbijdragen) van € 800 per kwartaal voor werkgevers die opleidingen op de werkvloer organiseren voor jongeren of hun leerkrachten en die daarvoor een of meer werknemers als begeleider/opleider inzetten. Het aantal kwartalen verschilt al naargelang de op te leiden doelgroep.

Door de coronapandemie is het voor werkgevers niet altijd mogelijk om de documenten voor de aanvraag van de mentorkorting binnen de wettelijk vastgelegde termijnen op te stellen en in te dienen. Daarom verlengt de Vlaamse overheid de termijnen voor het indienen van de gegevens van mentoren, het opstellen en het indienen van de mentorovereenkomst en het indienen van de eindverklaring die het einde van de mentorovereenkomst bevestigt. De termijnen die eindigen op 31 maart 2020, worden verlengd tot en met 30 juni 2020. 

Wie komt in aanmerking

Werkgever

Zowel de werkgevers uit de openbare als uit de private sector, gevestigd in het Vlaamse Gewest kunnen deze doelgroepvermindering genieten als zij zich ertoe verbinden stages op te volgen of opleidingen te organiseren door een opgeleide mentor.

De jongeren moet een welbepaalde opleiding volgen. Een overzicht kan je raadplegen op www.vlaanderen.be/mentorkorting/mentorkorting-voorwaarden#voorwaarden-voor-de-jongere

Werknemer

Om als mentor te kunnen worden beschouwd, moet de werknemer:

  • een beroepservaring van minstens 5 jaar in het beroep kunnen voorleggen dat geheel of gedeeltelijk aangeleerd wordt aan de jongere, én
  • in het bezit zijn van één van de volgende getuigschriften:
    • een getuigschrift dat aantoont dat hij slaagde voor een mentoropleiding,
    • ofwel een ervaringsbewijs.

Omvang steun

De werkgever kan een vermindering van € 800 genieten per kwartaal voor de 'mentors' die hij in dienst heeft voor de begeleiding van personen behorende tot de doelgroepen. Het aantal mentors waarvoor de werkgever een vermindering kan krijgen is beperkt en hangt af van het 'aantal begeleide personen' behorende tot de doelgroepen.

De werkgever kan de doelgroepvermindering vragen vanaf het kwartaal van indiensttreding tot en met het kwartaal van uitdiensttreding (Dimona/DmfA-jongeren) of voor elk kwartaal dat in de geldigheidsperiode ligt van de overeenkomst(en) met de betrokken onderwijs- of opleidingsverstrekker (niet-Dimona-stagiairs).

Aanvraagprocedure

Om in aanmerking te komen voor de doelgroepvermindering voor “mentors” moet de werkgever een aantal gegevens en documenten bezorgen aan het Departement Werk en Sociale Economie – Mentorkorting. Zie www.vlaanderen.be/mentorkorting/mentorkorting-aanvraag-mentorkorting.

Cumumatie

Deze doelgroepvermindering kan worden gecombineerd met de Structurele vermindering en de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers.

De doelgroepvermindering voor mentors en de structurele vermindering kunnen samen nooit meer bedragen dan de bijdrage die je moet betalen.