Doelgroepvermindering voor mentors-Vlaanderen

Laatst gewijzigd op 26 aug 2019 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
werknemers die jongeren in 'opleiding op de werkvloer' begeleiden
RSZ-korting
€ 800 per kwartaal (duur varieert in functie van op te leiden doelgroep)

Wat houdt de maatregel in

Deze Vlaamse doelgroepvermindering is een lastenverlaging (vermindering van de werkgeversbijdragen) van € 800 per kwartaal voor werkgevers die opleidingen op de werkvloer organiseren voor jongeren of hun leerkrachten en die daarvoor een of meer werknemers als begeleider/opleider inzetten. Het aantal kwartalen verschilt al naargelang de op te leiden doelgroep.

Wie komt in aanmerking

Werkgever

Zowel de werkgevers uit de openbare als uit de private sector kunnen deze doelgroepvermindering genieten als zij zich ertoe verbinden stages op te volgen of opleidingen te organiseren via daartoe opgeleide 'mentors', voor volgende doelgroepen:

 • jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) met een werknemersleerovereenkomst, een deeltijdse arbeidsovereenkomst, een SBO Type 2 (= combinatie van een deeltijdse arbeidsovereenkomst en een opleiding), een IBO of een beroepsinlevingsovereenkomst (BIO); 
 • jongeren met een leerovereenkomst in het opleidingssysteem van de middenstand en de KMO’s (“leertijd” Syntra);
 • jongeren van minder dan 26 jaar met een Individuele beroepsopleiding (IBO),
 • jongeren van minder dan 26 jaar met een stageovereenkomst in het kader van de ondernemersopleiding (Syntra); 
 • jongeren van minder dan 30 jaar in een instapstage;
 • een overeenkomst van alternerende opleiding (vanaf 1 september 2016);
 • stagiairs uit het voltijds technisch secundair onderwijs (TSO, inclusief BuSO-TSO in OV 4);
 • jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) in een voortraject of een brugproject;
 • stagiairs van minder dan 26 jaar uit het volwassenenonderwijs;
 • jongeren van minder dan 26 jaar die een (onbetaalde) stage lopen in het kader van een Syntra-opleiding;
 • jongeren van minder dan 26 jaar die een bedrijfsstage lopen in het kader van een beroepsopleiding onder de verantwoordelijkheid van de VDAB. 
Werknemer

Om als mentor te kunnen worden beschouwd, moet de werknemer:

 • een beroepservaring van minstens 5 jaar in het beroep kunnen voorleggen dat geheel of gedeeltelijk aangeleerd wordt in het kader van de stage of opleiding, én
 • in het bezit zijn van een getuigschrift dat aantoont dat ze met vrucht een mentoropleiding gevolgd hebben, ofwel over een pedagogisch diploma (gericht op hoger secundair niveau) ofwel over een gelijkgesteld getuigschrift waaruit hun competenties als mentor blijken (zie www.vlaanderen.be/mentorkorting/mentorkorting-voorwaarden). 

Omvang steun

De werkgever kan een vermindering van € 800 genieten per kwartaal voor de 'mentors' die hij in dienst heeft voor de begeleiding van personen behorende tot de doelgroepen. Het aantal mentors waarvoor de werkgever een vermindering kan krijgen is beperkt en hangt af van het 'aantal begeleide personen' behorende tot de doelgroepen.

De werkgever kan de doelgroepvermindering vragen vanaf het kwartaal van indiensttreding tot en met het kwartaal van uitdiensttreding (Dimona/DmfA-jongeren) of voor elk kwartaal dat in de geldigheidsperiode ligt van de overeenkomst(en) met de betrokken onderwijs- of opleidingsverstrekker (niet-Dimona-stagiairs).

Aanvraagprocedure

Om in aanmerking te komen voor de doelgroepvermindering voor “mentors” moet de werkgever een aantal gegevens en documenten bezorgen aan het Departement Wek en Sociale Economie – Mentorkorting. Zie www.vlaanderen.be/mentorkorting/mentorkorting-aanvraag-mentorkorting.