Wijzigingen aan Waarborgregeling tot 1,5 miljoen euro

1. Doordat de-minimisverordening op 1 januari 2024 werd gewijzigd (zie nieuwsbericht op de VLAIO website) zijn de waarborgen voor financiering van rollend materiaal niet meer uitgesloten. Het bruto subsidie equivalent (BSE) is verhoogd naar € 300.000 en geldt nu ook voor de transportsector voor goederenvervoer over de weg, waar dit voorheen beperkt was tot € 100.000. 2. Er kan in de toekomst ook door de sectoren landbouw, visserij en aquacultuur een beroep worden gedaan op de waarborgregeling bij bepaalde waarborghouders. Dit wel voor beperkte bedragen en een beperkte looptijd: € 150.000 (BSE: € 20.000) voor de landbouw en € 225.000 (BSE: € 30.000) voor visserij en aquacultuur. Voor deze 3 sectoren worden specifieke de-minimisverordeningen gebruikt.

De juridische basis van deze waarborgregeling werd aangepast vanaf 28 januari 2023. Hierdoor wordt o.m. de 'Crisiswaarborg' vervangen door de mogelijkheid van een 'Verlenging van de waarborg', die losgekoppeld wordt van het bestaan van een door de Vlaamse Regering vastgestelde crisis. Ook de 'Waarborgregeling hinder openbare werken' wordt hierdoor opgeheven.
 

Sinds 1 september 2022 kiest PMV voor een nieuw merkbeleid waarbij zowel de communicatie over de standaardproducten als over de financiering op maat onder het moedermerk PMV zal worden gevoerd. Het submerk PMV/z waarmee de standaardproducten van PMV in de markt werden gezet, verdwijnt. Het nieuwe merkbeleid gaat gepaard met een verfrissing van de huisstijl en een nieuwe slogan: partners in ambitie. De weblinken en contactgegevens werden ingevolge deze wijzigingen aangepast.

De Vlaamse Regering heeft op initiatief van Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits extra maatregelen genomen in het kader van het coronavirus. Zo wordt er € 100 miljoen uitgetrokken voor 'de corona-crisis waarborgregeling' zodat ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden) een overbruggingskrediet kunnen laten waarborgen door PMV/z. Deze regeling kan vanaf 13 maart 2020 worden aangevraagd bij je bank of leasingmaatschappij en blijft in voege tot eind 2020. Zij beslissen na analyse of je financiering in aanmerking komt voor een waarborg. Je zal daarbij moeten aantonen dat de financieringsvraag een gevolg is van de coronacrisis. Zie ook www.pmvz.eu/corona-uitbreiding.

De lijst met erkende waarborghouders werd geactualiseerd.