Wijzigingen aan Waarborgregeling tot € 1,5 miljoen

De Vlaamse Regering heeft op initiatief van Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits extra maatregelen genomen in het kader van het coronavirus. Zo wordt er € 100 miljoen uitgetrokken voor 'de corona-crisis waarborgregeling' zodat ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden) een overbruggingskrediet kunnen laten waarborgen door PMV/z. Deze regeling kan vanaf 13 maart 2020 worden aangevraagd bij je bank of leasingmaatschappij en blijft in voege tot eind 2020. Zij beslissen na analyse of je financiering in aanmerking komt voor een waarborg. Je zal daarbij moeten aantonen dat de financieringsvraag een gevolg is van de coronacrisis. Zie ook www.pmvz.eu/corona-uitbreiding.
Gewijzigd op
De lijst met erkende waarborghouders werd geactualiseerd. 
Gewijzigd op
De lijst met erkende waarborghouders werd geactualiseerd. 
Gewijzigd op
De lijst met erkende waarborghouders werd geactualiseerd. Voor de waarborgregeling van een financieringsovereenkomst kan u voortaan ook terecht bij Socrowd (www.socrowd.be) en Rabobank (www.rabobank.be). Voor de waarborgregeling van een leasingcontract kan u voortaan ook terecht bij CHG Meridian (www.chg-meridian.be). 
Gewijzigd op