Werkbaarheidscheques

Laatst gewijzigd op 20 jan 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de profitsector
Voor wat
acties rond werkbaar werk
Subsidie
tot € 10.000 subsidie

Wat houdt de maatregel in

Met de werkbaarheidscheque van het Departement Werk en Sociale Economie, kunnen eenmanszaken, kmo's en grote ondernemingen (met minstens 1 werknemer) uit de profitsector en ook organisaties uit de socialprofitsector tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.

Deze maatregel werd verlengd en is nu ook toegankelijk voor de socialprofitsector. Nog tot 31 december 2020 kunnen alle ondernemingen die aan de criteria voldoen maximaal 3 keer beroep doen op deze cheques tot een plafond van € 10.000. Het steunpercentage bedraagt 60%. De onderneming moet dus zelf nog 40% cofinanciering voorzien. Het Departement Werk en Sociale Economie organiseert verschillende infosessies in Gent en Leuven in februari en maart 2020 om deze wijzigingen toe te lichten

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel richt zich op alle ondernemingen uit de profitsector (zowel voor grote ondernemingen, kmo’s als eenmanszaken) met vestiging in het Vlaamse Gewest. Organisaties uit de social profit (o.m. vzw's) kunnen ook een beroep doen op middelen uit deze oproep. 

Ondernemingen uit de profitsector worden hierbij gedefinieerd als handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid, burgerlijke vennootschappen met handelsvorm, de Europese economische samenwerkingsverbanden en de economische samenwerkingsverbanden, die beschikken over een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest.

Organisaties uit de social profitsector worden binnen deze oproep begrepen als een verzameling van organisaties uit 6 paritaire comités en 13 sectoren met elk hun eigen subsectoren. Deze sectoren zijn onder meer de Vlaamse social profitsectoren (de gezinszorg, de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinstellingen, maatwerkbedrijven, het sociaal-cultureel werk, de lokale diensteneconomie en de Vlaamse Welzijns- en Gezondheidssector) en de federale social profitsectoren (de privé ziekenhuizen, de ouderenzorg, de gezondheidsinstellingen en de thuisverpleging). 

Volgende ondernemingen die geen rechtspersoonlijkheid hebben, komen dus niet in aanmerking voor deze maatregel: de tijdelijke handelsvennootschap, de feitelijke vereniging, de stille handelsvennootschap en de maatschap.

Als bijkomend criterium is vereist dat de onderneming minstens 1 werknemer te werk stelt via een arbeidsovereenkomst.

Wat komt in aanmerking

Met de cheque kunnen ondernemingen:

 • een meting of scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen;
 • en/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan/meting;
 • begeleiding kan ook inhouden:
  • rapporteren over de werkbaarheid;
  • opstellen van een werkbaarheidsplan, toekennen van een prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten opgenomen in dit plan;
  • monitoring en opvolging van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk.

De onderneming dient zich tevens te engageren om, naar aanleiding van de analyse of begeleiding, maatregelen en/of verbeterprojecten uit te voeren op het vlak van werkbaar werk. 

Het effectief uitvoeren van de acties kan niet gefinancierd worden met middelen binnen deze oproep.

Werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden bij samenwerking met geregistreerde dienstverleners van de kmo-portefeuille.

Omvang steun

Er is een maximale subsidie voorzien van € 10.000 per onderneming.  Elke onderneming kan maximaal 3 keer steun aanvragen en dit tot het maximum is bereikt of tot het budget van de werkbaarheidscheques uitgeput is.

 • Steunpercentage: 60%;
 • Private cofinanciering: 40%;
 • Steunplafond: € 10.000 per onderneming.

De financiële middelen uit deze maatregel zijn afkomstig van het Departement Werk en Sociale Economie.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis.

Verhoging van de kmo-portefeuille voor acties werkbaar werk

Indien je binnen de maatregel kmo-portefeuille het jaarlijks volledig budget van € 10.000 hebt opgebruikt, en je wil nog acties uitvoeren in het kader van werkbaar werk, dan kan je nog beschikken over een eenmalig extra budget van € 5000. Hierbij bedraagt het steunpercentage 40 % voor kleine ondernemingen en 30% voor middelgrote ondernemingen.   

Binnen deze maatregel kunnen ook eenmanszaken steun aanvragen. Grote ondernemingen zijn echter uitgesloten. De voorwaarden kan je terugvinden op Kmo-portefeuille: steun voor opleiding en advies.

Aanvraagprocedure

Voor de 'werkbaarheidscheques' en' verhoging van de kmo-portefeuille' dient de onderneming een aanvraag in via de online applicatie van ESF-Vlaanderen. Een volledig stappenplan kan je via deze website terugvinden.

Een aanvraag opmaken bestaat uit het opladen van een factuur van de geregistreerde dienstverlener in verband met het leveren van de prestaties en het opladen van een verklaring op eer.

De huidige oproep staat open tussen 7 mei 2019 tot en met 31 december 2020. De oproep staat permanent open tot het beschikbare budget van € 3.000.000 op jaarbasis is uitgeput.

Contact

Voor vragen kan er contact worden opgenomen via werkbaarheidscheque@vlaanderen.be.

Afdeling / Dienst
Afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen
Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
België

Telefoon