Wijzigingen aan Werkbaarheidscheque

De werkbaarheidscheque en de verhoging kmo-portefeuille kunnen sinds 1 januari 2024 terug worden aangevraagd en dit tot en met 31 juli 2024, of tot de middelen op jaarbasis uitgeput zijn. Voor bedrijven die hun plafond binnen de kmo-portefeuille bereikt hebben, zijn middelen vrijgemaakt voor een verhoging met maximaal € 5.000 voor acties rond werkbaar werk. 

De werkbaarheidscheque en de verhoging kmo-portefeuille krijgen een verlenging in 2024. Met de cheque kunnen ondernemingen een werkbaarheidsscan aankopen en/of begeleiding inkopen met als doel de werkbaarheid in de organisatie in kaart te brengen, een actieplan op te stellen en/of veranderingen in werkbaarheid op te volgen. Voor bedrijven die hun plafond binnen de kmo-portefeuille bereikt hebben, zijn middelen vrijgemaakt voor een verhoging met maximaal € 5.000 voor acties rond werkbaar werk. 

Het beschikbaar budget voor deze maatregel voor het jaar 2023 bedroeg € 3 miljoen. Dit budget werd intussen volledig toegekend aan projectaanvragen. Sinds 12 oktober 2023 is het daarom niet langer mogelijk nog een projectaanvraag in te dienen binnen deze maatregel. Op voorwaarde van goedkeuring door de Vlaamse Regering zal het in 2024 opnieuw mogelijk zijn om projectaanvragen in te dienen. Meer informatie hierover volgt in december 2023 op de website www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheque-en-verhoging-kmo-portefeuille

De werkbaarheidscheque en de verhoging KMO-portefeuille werden verlengd voor 2023. Organisaties die in het verleden reeds gebruik maakten van de werkbaarheidscheque kunnen geen aanspraak maken op middelen uit deze oproep. De verhoging van de kmo-portefeuille kan ook voor organisaties die al eerder een beroep deden op deze maatregel. Indienen kan tot 30 november 2023.

De oproep ‘Werkbaarheidscheque’ en ‘Verhoging KMO-Portefeuille’ wordt afgesloten op 30 november 2022. Dit in tegenstelling tot 31 december 2022, zoals eerder gecommuniceerd. Er zijn beperkt beschikbare middelen voor deze oproep. Als deze uitgeput zouden zijn, worden de projecten toegekend op basis van datum van indiening.