Wijzigingen aan Vrijstelling van vennootschapsbijdrage

De grootte van de vennootschap wordt bepaald op basis van de overschrijding van een kritisch balanstotaal twee jaar eerder. Voor de bijdrage 2021 is dit het balanstotaal van de vennootschap in 2019, dat bepaald werd op € 702.954,47. Zoals eerder al werd aangekondigd, moet deze vennootschapsbijdrage pas tegen 31 december 2021 worden betaald.  
Gewijzigd op
De  vennootschapsbijdrage moet jaarlijks voor 1 juli worden betaald. De betaaldatum van deze bijdrage werd uitgesteld naar 31 december 2020 in plaats van 31 oktober. Dit is één van de maatregelen die werden verlengd door de Federale Regering op 6 november 2020. Zie persbericht Federale regering beslist breed sociaaleconomisch steunpakket.
Gewijzigd op
De  vennootschapsbijdrage moet jaarlijks voor 1 juli worden betaald. Er werd beslist door de federale overheid om in 2020 de betaaldatum van deze bijdrage uit te stellen naar 31 oktober 2020. Meer informatie kan je vinden in dit wetsontwerp op de kamer.be.
Gewijzigd op
De grootte van de vennootschap wordt bepaald op basis van de overschrijding van een kritisch balanstotaal twee jaar eerder. Voor de bijdrage 2020 is dit het balanstotaal van de vennootschap in 2018, dat bepaald werd op € 702.954,47.
Gewijzigd op
De grootte van de vennootschap wordt bepaald op basis van de overschrijding van een kritisch balanstotaal twee jaar eerder. Voor de bijdrage 2019 is dit het balanstotaal van de vennootschap in 2017. Het kritisch balanstotaal van 2017 is bepaald op € 700.247,09.
Gewijzigd op