Vlaamse warmtekrachtcertificaten (WKC)

Laatst gewijzigd op 2 mei 2019 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen met een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie
Voor wat
energiebesparing door de aanwending van WKK-installaties voor de productie van elektriciteit en warmte
Subsidie (steuncertificaten)
bedrag afhankelijk van jaarlijks vastgelegde 'bandingfactor'

Wat houdt de maatregel in

De Vlaamse regering bevordert primaire energiebesparing door de aanwending van kwalitatieve warmte-krachtinstallaties (WKK-installaties) voor de productie van elektriciteit en warmte.

Eigenaars van kwalitatieve WKK-installaties met meer dan 10 kW elektrisch vermogen, kunnen bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) WKK-certificaten (WKC) krijgen voor hun primair bespaarde energie ten opzichte van de gescheiden opwekking van warmte en elektriciteit. Deze WKC kunnen verkocht worden op de certificatenmarkt, aan de distributienetbeheerder of aan elektriciteitsleveranciers in Vlaanderen. Voor WKK-installaties tot 10 kW (micro-WKK) elektrisch vermogen is er investeringssteun in plaats van certificaten.

Wie komt in aanmerking

Zowel eenmanszaken, handelsvennootschappen als vzw kunnen als eigenaar van kwalitatieve WKK-installaties van deze maatregel genieten.

Wat komt in aanmerking

Een warmtekrachtkoppeling-installatie (WKK) is een installatie die tegelijkertijd kracht (elektriciteit of mechanische energie) en warmte (of koude) opwekt. Een WKK is kwalitatief als de relatieve primaire energiebesparing (RPE) minimaal 10% is ten opzichte van een vergelijkbare gescheiden opwekking van warmte (ketel) en elektriciteit (centrale) voor installaties vanaf 1 MWe. Een WKK met een elektrisch vermogen lager dan 1 MWe is kwalitatief indien ze op jaarbasis een positieve relatieve primaire energiebesparing (>0%) realiseert. Enkel WKK's met een elektrisch vermogen van meer dan 10 kW komen in aanmerking voor de warmtekrachtcertificaten. WKK's tot en met 10 kW (micro-WKK) komen in aanmerking voor investeringssteun.

Omvang steun

Erkende WKK's met startdatum voor 1 januari 2013 krijgen 1 WKC per MWh bespaarde primaire energie. Na 4 jaar wordt het aantal verleende WKC degressief. De degressiviteit hangt af van de RPE. Hoe hoger de RPE hoe langer de periode waarin men WKC krijgt.

Voor installaties met een startdatum vanaf 1 januari 2013 is het aantal WKC afhankelijk van de jaarlijkse vastgelegde 'bandingfactor' voor nieuwe en ingrijpend gewijzigde WKK's. Het aantal WKC is gelijk aan de bandingfactor maal primaire energiebesparing (MWh). Voor elk type en grootte van de WKK is een bandingfactor bepaald op basis van de onrendabele top berekening (IRR=12%). Deze bandingfactor is nooit hoger dan 1. Voor WKK-installaties worden voor 10 jaar WKC verleend, startend van de datum van het volledige keuringsverslag. Meer informatie over de steun voor WKK's vindt u op www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk/prof/wkk en over de bandingfactoren vindt u de nodige informatie op www.energiesparen.be/monitoring-en-evaluatie .

Uw netbeheerder is verplicht uw WKC over te kopen als uw installatie op zijn net is aangesloten als u daarom vraagt. De minimumprijs per WKC bedraagt € 31 voor alle nieuwe of ingrijpend gewijzigde warmtekrachtinstallaties.

De elektriciteitsleveranciers zijn gebonden aan een quotumverplichting (percentage van de leveringen in het voorgaand verbruiksjaar) en moeten jaarlijks op 31 maart een bepaald aantal WKC bij de VREG inleveren. Vanaf 2016 tot en met 2019 bedraagt dit percentage 11,2%, vervolgens 9,3% in 2020 en 7% vanaf 2021. Per ontbrekend WKC moeten de elektriciteitsleveranciers een boete (bepaald in het Energiedecreet) betalen. De waarde van deze boete bedraagt € 38.

Indien een WKK gebruik maakt van biobrandstoffen zoals onder andere hout, biogas en biofuel, dan kunnen aanvullend op de WKC ook groenestroomcertificaten (GSC) verkregen worden voor de geproduceerde netto-elektriciteit (zie groenestroomcertificaten). Meer informatie over groenestroomcertificaten vindt u op www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk/professionelen