Vlaamse warmtekrachtcertificaten (WKC)

Laatst gewijzigd op 13 mei 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
Eigenaars van een kwalitatieve warmtekrachtinstallatie
Voor wat
energiebesparing door de aanwending van WKK-installaties voor de productie van elektriciteit en warmte
Subsidie (steuncertificaten)
bedrag afhankelijk van jaarlijks vastgelegde 'bandingfactor'

Wat houdt de maatregel in

Eigenaars (ook ondernemingen en vzw's) van kwalitatieve WKK-installaties met meer dan 10 kW elektrisch vermogen, kunnen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) WKK-certificaten (WKC) krijgen voor hun primair bespaarde energie ten opzichte van de gescheiden opwekking van warmte en elektriciteit. Deze WKC kunnen verkocht worden op de certificatenmarkt, aan de distributienetbeheerder of aan elektriciteitsleveranciers in Vlaanderen. Voor WKK-installaties tot 10 kW (micro-WKK) elektrisch vermogen is er investeringssteun in plaats van certificaten.

De Vlaamse regering bevordert primaire energiebesparing door de aanwending van kwalitatieve warmte-krachtinstallaties (WKK-installaties) voor de productie van elektriciteit en warmte.

Wie komt in aanmerking

Zowel eenmanszaken, handelsvennootschappen als vzw's kunnen als eigenaar van kwalitatieve WKK-installatie van deze steunmaatregel genieten.

Wat komt in aanmerking

Een warmtekrachtkoppeling-installatie (WKK) is een installatie die tegelijkertijd kracht (elektriciteit of mechanische energie) en warmte (of koude) opwekt. Een WKK is kwalitatief als de relatieve primaire energiebesparing (RPE) minimaal 10% is ten opzichte van een vergelijkbare gescheiden opwekking van warmte (ketel) en elektriciteit (centrale) voor installaties vanaf 1 MWe. Een WKK met een elektrisch vermogen lager dan 1 MWe is kwalitatief indien ze op jaarbasis een positieve relatieve primaire energiebesparing (>0%) realiseert. Enkel WKK's met een elektrisch vermogen van meer dan 10 kW komen in aanmerking voor de warmtekrachtcertificaten. WKK's tot en met 10 kW (micro-WKK) komen in aanmerking voor investeringssteun.

Omvang steun

Voor nieuwe WKK-installaties is het aantal WKC afhankelijk van de jaarlijkse vastgelegde 'bandingfactor'. Het aantal WKC is gelijk aan de bandingfactor vermenigvuldigd met de primaire energiebesparing (MWh). Voor elk type en grootte van de WKK is een bandingfactor bepaald op basis van de onrendabele top berekening. Deze bandingfactor is nooit hoger dan 1. Meer informatie over de steun en duurtijd van WKK's vind je op deze pagina Micro-WKK. Informatie over de bandingfactoren vind je op deze pagina Monitoring en evaluatie.

Uw netbeheerder is verplicht uw WKC over te kopen als uw installatie op zijn net is aangesloten als u daarom vraagt. De minimumprijs per WKC bedraagt € 31 voor alle nieuwe of ingrijpend gewijzigde warmtekrachtinstallaties.

Indien een WKK gebruik maakt van biobrandstoffen zoals onder andere hout, biogas en biofuel, dan kunnen aanvullend op de WKC ook groenestroomcertificaten (GSC) verkregen worden voor de geproduceerde netto-elektriciteit (zie maatregel Groenestroomcertificaten). Meer informatie over groenestroomcertificaten vind je op de pagina Groene energie en WKK voor professionelen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.