Vlaamse Kredietbemiddelaar

Laatst gewijzigd op 22 sep 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
problemen bij bankfinanciering
Bemiddeling met de bank of financiële instelling
wordt gratis aangeboden

Wat houdt de maatregel in

Elke ondernemer met een goed project die een complex financieringsprobleem heeft en er niet in slaagt om het op te lossen kan terecht bij de Vlaamse Kredietbemiddelaar van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Deze dienst tracht door zijn neutrale aanpak mee te werken aan een oplossing voor het dossier. De tussenkomst van de kredietbemiddelaar is gratis. Met een ernstig project kan de kredietbemiddelaar van start gaan. Hij zoekt mee naar een oplossing maar kan geen succes garanderen.

Wie komt in aanmerking

De dienstverlening Vlaamse Kredietbemiddelaar is toegankelijk voor iedere Vlaamse onderneming (incl. vzw’s), bedrijfsleider, ambachtsman, handelaar, beoefenaar van een vrij beroep of kandidaat-ondernemer die bij zijn bank(en) moeilijkheden ondervindt om een financieringsprobleem op te lossen.

Wat komt in aanmerking

Er zijn verschillende redenen waarom je een beroep kan doen op de Vlaamse Kredietbemiddelaar: 

  • Moeilijkheden bij de aanvraag van een nieuw krediet: het kan o.a. gaan over de financiering van een nieuwe onderneming, een behoefte aan bedrijfskapitaal, de financiering van een nieuwe investering. 
  • Bestaande kredieten: je ervaart als ondernemer problemen rond de terugbetaling van je krediet en/of betaling van de intresten, je wenst de huidige lening te herschikken, je krediet is opgezegd of dreigt opgezegd te worden.
  • Communicatie: de dialoog met je bankier verloopt slecht of is zelfs onmogelijk geworden. Vaak loopt de communicatie fout door onduidelijkheid: verwachtingen en/of behoeftes zijn misschien te vaag geformuleerd. Mogelijks vindt het communicatieprobleem haar oorsprong in het niet naleven van de financiële verbintenissen van de ondernemer. 

Wat doet de Vlaamse Kredietbemiddelaar

De dienst Vlaamse Kredietbemiddelaar helpt je als ondernemer bij het zoeken naar een oplossing van jouw specifiek financieringsprobleem. In alle vertrouwen. Doel is het vinden van een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. De Vlaamse Kredietbemiddelaar neemt hierbij steeds een neutrale positie in. Door zich in te spannen om de bank te overtuigen van de ernst en de haalbaarheid van het project, tracht de Kredietbemiddelaar het dossier in een positieve richting te sturen. De Kredietbemiddelaar kan geen dwingende kracht uitoefenen op de bank en kan zich niet verzetten tegen haar beslissingen.

De Vlaamse Kredietbemiddelaar:

  • helpt je kredietaanvraag te verbeteren door de sterke punten in het dossier te benadrukken. Ook zoekt de dienst naar  elementen die een nieuwe wending aan het dossier kunnen geven.
  • helpt de dialoog met de bank te herstellen.
  • reikt alternatieve financieringsmogelijkheden en overheidsmaatregelen aan.

De verschillende stappen van kredietbemiddeling vind je terug op de website.

Aanvraagprocedure

Een aanvraag voor kredietbemiddeling kan rechtstreeks worden ingediend via het online aanvraagformulier, zie www.vlaio.be/kredietbemiddelaar 

De Vlaamse Kredietbemiddelaar kan telefonisch worden bereikt via een gratis nummer of via de website.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.