Vlaamse Kredietbemiddelaar

Laatst gewijzigd op 10 okt 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
problemen bij bankfinanciering
Bemiddeling met uw bank of financiële instelling
wordt gratis aangeboden

Wat houdt de maatregel in

Kmo’s en zelfstandigen die problemen ondervinden bij de financiering van hun onderneming en er niet in slagen om deze op te lossen, kunnen terecht bij de Vlaamse Kredietbemiddelaar. Deze dienst kan bemiddelen met uw bank of financiële instelling om, in alle vertrouwen, tot een oplossing te komen.

De tussenkomst van de kredietbemiddelingsdienst is gratis.

Wie komt in aanmerking

De dienstverlening Vlaamse Kredietbemiddelaar is toegankelijk voor elke onderneming (incl. vzw’s), bedrijfsleider, ambachtsman, handelaar, beoefenaar van een vrij beroep of kandidaat-ondernemer die bij zijn bank(en) moeilijkheden ondervindt om het financieringsprobleem op te lossen.

Wat komt in aanmerking

Er zijn verschillende redenen waarom er beroep kan worden gedaan op de Vlaamse Kredietbemiddelaar. Hierbij een overzicht van de voornaamste financieringsproblemen waarmee je als ondernemer kan geconfronteerd worden:

  • Nieuwe kredieten: onder deze categorie vallen weigeringen van aanvragen rond nieuwe kredieten. Het kan o.a. gaan over de financiering van een nieuwe onderneming, financiering behoefte aan bedrijfskapitaal of financiering van een nieuwe investering in een onderneming.
  • Bestaande kredieten: je ervaart als ondernemer problemen rond de terugbetaling van jouw krediet en/of betaling van de intresten of je wenst de huidige lening te herschikken. Een ander, zeer delicaat scenario, is dat jouw krediet wordt opgezegd of dreigt opgezegd te worden.
  • Communicatie: de dialoog met de bankier verloopt zeer slecht of is verdwenen.

Wat doet de Vlaamse Kredietbemiddelaar

De dienst Vlaamse Kredietbemiddelaar helpt je als ondernemer bij het zoeken naar een oplossing van jouw specifiek financieringsprobleem. En dit in alle vertrouwen. Doel is het zoeken naar een oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden. De Vlaamse Kredietbemiddelaar neemt hierbij steeds een neutrale positie in.

De Vlaamse Kredietbemiddelaar helpt jouw kredietaanvraag te verbeteren door de sterke punten in het dossier naar voren te brengen. Ook zoekt de dienst naar nieuwe elementen die een positieve wending aan het dossier kunnen geven.

De Kredietbemiddelaar helpt de dialoog met de bank te herstellen.

De dienst reikt alternatieve financieringsmogelijkheden en publieke maatregelen aan.

De verschillende stappen van kredietbemiddeling vind je terug op de website.

Aanvraagprocedure

Een aanvraag voor kredietbemiddeling kan rechtstreeks worden ingediend via het online aanvraagformulier, zie vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/financieringsadvies-op-maat/de-vlaamse-kredietbemiddelaar

De Vlaamse Kredietbemiddelaar kan telefonisch worden bereikt via een gratis nummer of via de website.