Projectoproepen sociale economie

Laatst gewijzigd op 16 mei 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
projecten rond tewerkstelling en sociale economie
Subsidie via oproep
steunpercentage en bedrag varieert per oproep

Wat houdt de maatregel in

De Vlaamse overheid (Departement Werk en Sociale Economie) maakt regelmatig financiële middelen vrij voor nieuwe acties, oproepen en projecten rond sociale economie.

Momenteel staan er geen oproepen open.

Wie komt in aanmerking

De oproepen richten zich in eerste plaats tot erkende organisaties of starters in de sociale economie. Afhankelijk van de oproep kan dit gericht zijn naar alle onderstaande organisaties, of slechts enkele categorieën:

  • de maatwerkbedrijven;
  • de maatwerkafdelingen;
  • de initiatieven betreffende de lokale diensteneconomie;
  • de invoegbedrijven;
  • de coöperatieve vennootschappen die overeenkomstig de wet van 20 juli 1955 zijn erkend door de Nationale Raad van de Coöperatie, en als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden;
  • de activiteitencoöperaties.

Ook samenwerkingsverbanden met sociale economie organisaties en derden (bijvoorbeeld reguliere ondernemingen, onderzoekinstellingen, enz...) kunnen in aanmerking komen naargelang de oproep.

Omvang steun

De voor subsidies in aanmerking komende acties en het steunpercentage variëren per oproep.

De-minimis

De oproepen kunnen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving vallen. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 300.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.

Laatste afgesloten oproepen

Oproep Digitale transformatieprojecten voor maatwerkbedrijven (deadline 18 december 2023)

De Vlaamse regering maakt € 5 miljoen vrij om maatwerkbedrijven en hun medewerkers te helpen bij hun digitale transformatie. De investeringssteun moet maatwerkbedrijven en haar medewerkers sterker maken door de symbiose tussen technologie, menselijk kapitaal én economie. Op deze manier kan de sector maximaal de vruchten plukken van de huidige technologische evoluties. Zo kunnen ze ook hun bijdrage leveren om de duurzame tewerkstelling in deze ondernemingen te vrijwaren.

Alle investeringen die resulteren in een grotere digitale maturiteit van de maatwerkers en de organisatie komen in aanmerking. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het aanschaffen van productiemiddelen die de maatwerkers ondersteunen, zoals co-bots, ondersteunende vertaalsoftware, ... Ook nieuwe digitale technologieën, zoals bijvoorbeeld software voor voorraadbeheer, geautomatiseerde productiesystemen, HR-software komen in aanmerking. Maatwerkbedrijven kunnen de extra middelen ook gebruiken voor het ontwerpen van digitale strategieën op maat, het uitvoeren van projecten rond cybersecurity, …

De subsidie bedraagt maximaal € 50.000 per projectvoorstel. Een projectvoorstel kan uit meerdere deelprojecten bestaan.

Een maatwerkbedrijf kan maximaal één projectvoorstel indienen en moet zelf 40% aan cofinanciering inbrengen. Enkel investeringskosten zoals de kosten voor de aankoop van digitale toepassingen, rechtstreeks aan het project verbonden zijn subsidiabel. Ook interne loonkosten en kosten voor externe dienstverlening komen in aanmerking. Deze investeringssteun kadert binnen de de-minimissteun.

Deze oproep valt onder de Europese verordening de-minimis (zie rubriek Omvang steun).

De projecten hebben een looptijd van 22 maanden.

Alle formulieren kan je terugvinden op www.socialeeconomie.be > Alle oproepen.

Oproep Sociaal ondernemen-oprichting (deadline 31 december 2023)

Met deze oproep worden starters ondersteund in de opstartfase van een sociale onderneming. De beoogde sociale ondernemingen genereren een uitgesproken sociale impact, onder andere door de (indirecte) inschakeling van kansengroepen.

Zowel een natuurlijke als een rechtspersoon kan steun aanvragen.

Alle relevante acties verbonden aan de opstart van de nieuwe sociale onderneming, kunnen worden opgenomen in het projectvoorstel. Zo is bijvoorbeeld advies met betrekking tot het opstellen van de statuten een subsidiabele kost. Ook managementadvies, advies en begeleiding bij ledenwerving, advies en begeleiding met betrekking tot de communicatie, boekhoudkundig en financieel advies alsook juridisch advies en de notariskosten komen in aanmerking.

Tijdens de subsidieperiode werken de projecten toe naar het neerleggen van de statuten in het Belgisch Staatsblad.

De subsidie bedraagt 70% van de aanvaarde werkingskosten met een maximumsteun van € 14.000. Daarnaast kan je een forfait van € 6.000 ontvangen als compensatie voor de tijdsinvestering om het project te realiseren. De totale maximale subsidie bedraagt € 20.000.

Deze oproep valt onder de Europese verordening de-minimis (zie rubriek Omvang steun).

Alle formulieren kan je terugvinden op www.socialeeconomie.be > Alle oproepen.

Oproep Sociaal ondernemen-Innovatie (deadline 31 december 2023)

Deze oproep biedt financiële ondersteuning bij innovatieprojecten in een sociale onderneming. De oproep wil kansen bieden om de bedrijfsvoering te versterken, om het aanbod te verbreden en nieuwe activiteiten te ontwikkelen.

Deze oproep richt zich op één van volgende innovatieprocessen:

  • Conceptualiseren en ontwikkelen van innovatieve activiteiten met als doelstelling om onaangesproken markten aan te spreken. Deze activiteiten kunnen betrekking hebben op zowel de dienstverlening, producten, businessmodellen als samenwerkingsmodellen.
  • Het innovatief verbeteren van de bestaande bedrijfsprocessen met als doelstelling om toekomstgericht te ondernemen en optimaal en flexibel te kunnen reageren op toekomsttrends als sociale economieonderneming.

Deze oproep richt zich niet alleen tot de maatwerkbedrijven, -afdelingen en lokale diensteneconomie-ondernemingen. Ook samenwerkingsverbanden tussen deze ondernemingen en derden, zoals wetenschappelijke instellingen of reguliere bedrijven, kunnen een aanvraag indienen.

Alle relevante acties verbonden aan het doorlopen van een innovatieproject, kunnen worden opgenomen in het projectvoorstel. Het eindresultaat hoeft daarbij nog niet gekend te zijn. De focus en de uitwerking van de acties bevinden zich op operationeel niveau.

Tijdens de subsidieperiode van maximaal 12 maanden voeren de projecten het vooropgestelde innovatieproject uit.

De subsidie bedraagt 70% van de aanvaarde projectkosten met een maximumsteun van € 50.000. Zowel loonkosten als werkingskosten komen in aanmerking. De subsidie voor loonkosten wordt beperkt tot € 35.000.

Deze oproep valt onder de Europese verordening de-minimis (zie rubriek Omvang steun).

Alle formulieren kan je terugvinden op www.socialeeconomie.be > Alle oproepen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.