Tijdelijke werkloosheid om economische redenen (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 21 mrt 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
Ondernemingen
Voor wat
tijdelijke werkloosheid ingevolge coronavirus
UItkering

Wat houdt de maatregel in

Er werd door de federale regering op 20 maart 2020 beslist dat alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Zie maatregel Subsidiedatabank Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus)

Tijdelijke werkloosheid - arbeiders

Wat houdt de maatregel in

Als onderneming kan je een regeling van tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek invoeren indien je je personeel niet kan blijven tewerkstellen volgens het bestaande arbeidsritme. Ook ingevolge het coronavirus kan deze maatregel tijdelijk worden ingevoerd.  

Wie komt in aanmerking
 • Arbeiders in dienst
 • leerling-arbeiders met een alternerende opleiding
 • uitzendarbeiders indien
  • ofwel het tijdelijk werkloos stellen wegens werkgebrek verenigbaar is met het motief van aanwerving en er een regeling van tijdelijke werkloosheid lopende is voor de vaste werknemers van de afdeling waarin de uitzendkracht is tewerkgesteld
  • ofwel de uitzendkracht sinds ten minste 3 maanden is tewerkgesteld bij de gebruiker en er een regeling van tijdelijke werkloosheid lopende is voor de vaste werknemers van de afdeling waarin de uitzendkracht is tewerkgesteld.

In functie van het werkgebrek, kan je een regeling van volledige schorsing of van gedeeltelijke arbeid invoeren.

Voorbeelden

Je bent een werkgever in de voedingssector en ervaart een daling van uw bestellingen, gezien de opgelegde sluiting in de horeca. De uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan bijgevolg volledig geschorst worden of er kan een verminderd arbeidsregime ingevoerd worden.

Omvang steun

De werknemers kunnen genieten van een RVA-uitkering verhoogd tot 70% van hun begrensd gemiddeld loon, met een maximum van € 2.754,76 per maand. Op deze uitkering wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Deze verhoging is van toepassing tot 30 juni 2020.

Aanvraagprocedure
 • de arbeiders moeten in kennis worden gesteld van de voorziene werkloosheid;
 • er moet een mededeling gebeuren aan de ondernemingsraad of aan de vakbondsafgevaardigde;
 • er moet een elektronische voorafgaandelijke mededeling worden verstuurd aan de RVA, ten minste 7 kalenderdagen voor de eerste voorziene werkloosheidsdag. Bij de economische redenen vermeld je ‘Coronavirus’;
 • indien de onderneming nog niet voldoet aan de preliminaire voorwaarden kan ze een aanvraag indienen bij de minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorzienbare omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben.
Meer informatie

Meer informatie kan je raadplegen op volgende infobladen:

Tijdelijke werkloosheid – bedienden

Wat houdt de maatregel in

Als onderneming kan je een regeling van tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek invoeren indien je je personeel niet kan blijven tewerkstellen volgens het bestaande arbeidsritme. Ook ingevolge het coronavirus kan deze maatregel tijdelijk worden ingevoerd. Ondernemingen die een aanvraag tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden willen aanvragen en hiervoor nog een procedure moeten doorlopen, kunnen in tussentijd ook beroep doen op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en dit maximaal tot 30 juni 2020.

Wie komt in aanmerking
 • de onderneming voldoet aan de preliminaire voorwaarden:
 • de onderneming voldoet niet aan de preliminaire voorwaarden: een aanvraag kan ingediend worden bij de Minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorziene omstandigheden die op een korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestelling tot gevolg hebben.

Een schematisch overzicht kan je hier terugvinden: werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/schorsing-van-de-arbeidsovereenkomst/oorzaken-van-schorsing-hoofde-11#toc_heading_2.

Omvang steun

De werknemers kunnen genieten van een RVA-uitkering verhoogd tot 70% van hun begrensd gemiddeld loon, met een maximum van € 2.754,76 per maand. Op deze uitkering wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Deze verhoging is van toepassing tot 30 juni 2020.

Aanvraagprocedure
 • de bedienden moeten in kennis worden gesteld van de voorziene werkloosheid;
 • er moet een mededeling gebeuren aan de ondernemingsraad of aan de vakbondsafgevaardigde;
 • er moet een elektronische voorafgaandelijke mededeling worden verstuurd aan de RVA, ten minste 7 kalenderdagen voor de eerste voorziene werkloosheidsdag. Bij de economische redenen vermeld je ‘Schorsing bedienden' en verder bij opmerkingen ‘Coronavirus’;
 • indien de onderneming nog niet voldoet aan de preliminaire voorwaarden kan ze een aanvraag indienen bij de minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorzienbare omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben.
Meer informatie

Meer informatie kan je raadplegen op volgende infobladen: