Wijzigingen aan Steun toeristische sector (coronavirus)

Om de toeristische sector bij de heropstart te ondersteunen wordt via Toerisme Vlaanderen in 2021 een nieuwe steunmaatregel gelanceerd. Via deze steunmaatregel zullen toeristische ondernemers aanvragen kunnen indienen tot € 200.000, die de Vlaamse overheid zal voorschieten. Reguliere ondernemingen moeten 75% van het bedrag terugbetalen. Ze krijgen daarvoor vijf jaar de tijd. Ondernemingen, actief in het sociaal toerisme en het jeugdtoerisme dienen slechts 60% van de voorfinanciering terug te betalen. Deze maatregel kan je aanvragen vanaf 1 maart 2021. Zie Vlaams Stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen in het kader van het coronavirus.
Gewijzigd op
Om de toeristische sector bij de heropstart te ondersteunen wordt via Toerisme Vlaanderen in 2021 een nieuwe steunmaatregel gelanceerd: de levenslijn van € 30 miljoen. Via deze steunmaatregel zullen toeristische ondernemers aanvragen kunnen indienen tot € 200.000, die de Vlaamse overheid zal voorschieten. Reguliere ondernemingen moeten 75% van het bedrag terugbetalen. Ze krijgen daarvoor vijf jaar de tijd. Ondernemingen, actief in het sociaal toerisme en het jeugdtoerisme dienen slechts 60% van de voorfinanciering terug te betalen. Deze maatregel is nog niet operationeel. 
Gewijzigd op
Ben je een private logiesonderneming, museum, attractie of toeristisch infopunt in de provincie West-Vlaanderen dan kan je nog tot 15 september relancesteun bij Westtour aanvragen voor investeringen die je onderneming coronaproof maken. Een sociaal-toeristische ondernemer kan nog tot 31 augustus steun aanvragen bij Toerisme Vlaanderen. 
Gewijzigd op
Deze steun moet worden aangevraagd uiterlijk vóór 15 juni 2020 (eerste indieningsronde) of vóór 15 september 2020 (tweede indieningsronde). De subsidie wordt verleend als financiële bijdrage in de infrastructurele kosten en de werkingskosten van het project. Personeelskosten komen niet in aanmerking. Facturen met factuurdatum vanaf 15 maart 2020 kunnen worden gesubsidieerd.
Gewijzigd op