Steun mobiliteitssectoren (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 4 sep 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de taxi-, de autobus-, autocarsector en de auto- en fietsdeelsector
Voor wat
voor de investeringen en kosten van de voertuigen
Achtergestelde lening/Premie/Vergoeding
voorwaarden variëren per sector

Wat houdt de maatregel in

Omdat de ondernemingen uit de taxisector, de autobus- en autocarsector en de auto- en fietsdeelsector zwaar zijn getroffen door de coronacrisis voorziet de Vlaamse overheid extra steunmaatregelen.

1. Voor de taxibedrijven met minstens 3 voertuigen wordt er een achtergestelde lening voorzien van € 5000 tot € 25.000 met een looptijd van 3 jaar en een intrestvoet van 3%.
2. Voor de autobus- en autocarsector wordt er een premie voorzien op basis van de aankoopwaarde van de in aanmerking komende autobussen en autocars en een achtergestelde lening van € 5000 tot € 25.000 met een looptijd van 3 jaar en een intrestvoet van 3%.
3. Voor de auto- en fietsdeelsector zullen de vaste kosten voor de verzekeringen en de verkeersbelasting van auto- en fietsdeelbedrijven door de Vlaamse overheid vergoed worden (nog niet operationeel).

Taxisector: achtergestelde lening

Wie komt in aanmerking

Deze lening kan bekomen worden door taxibedrijven met minimum 3 voertuigen. Deze voertuigen moeten beschikken over een vergunning voor ongeregeld vervoer:

De vergunning voor ongeregeld vervoer is afgeleverd door een gemeente in het Vlaams Gewest.

Algemene Voorwaarden
 • De onderneming is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
 • De onderneming moet in de KBO als hoofd- of nevenactiviteit de NACE-code 4932 - Exploitatie van taxi's hebben.
 • De onderneming heeft meer dan 3 voertuigen.
Financieringsvoorwaarden

Bedrag

 • minimum kredietbedrag bedraagt € 5000;
 • maximum kredietbedrag bedraagt € 2000 per voertuig dat in aanmerking komt voor de steunmaatregel;
 • voor kredietbedragen vanaf € 25.000 wordt er doorverwezen naar de achtergestelde coronalening van PMV.

Looptijd en intrestvoet

Indien de onderneming kiest voor een kredietbedrag van minder dan € 25.000, zal PMV een achtergestelde lening aanbieden met een looptijd van 3 jaar en een intrest van 3%.

De intrest wordt bepaald op de eindvervaldag van de lening.

Terugbetaling

De ontlener heeft de keuze om vanaf het tweede jaar te starten met kapitaalaflossing (vanaf maand 13 tot en met maand 36) of om de kapitaalsaflossing integraal op het einde van de lening (maand 36) uit te voeren.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/de-minimis.

Cumulering
 • Deze lening van minder dan € 25.000 kan niet gecombineerd worden met de coronalening van PMV (leningen vanaf € 25.000). 
 • De onderneming mag geen steun aangevraagd  hebben in een ander gewest.
Aanvraagprocedure

Aanvragen moesten ten laatste tegen 31 augustus 2020 ingediend worden via het e-loket coronasteun taxisector en autobus- en autocarsector.

Meer informatie over de aanvraagprocedure kan je raadplegen op www.vlaanderen.be/coronasteun-lening-voor-taxisector.

Autobus- en autocarsector: premie en lening

Wie komt in aanmerking

Deze lening kan bekomen worden door autobussen en autocars die beschikken over een:

Bussen die voor De Lijn rijden of voor bedrijfsvervoer dat tijdens de crisis kon blijven rijden (of waarvoor een andere regeling werd getroffen) komen niet in aanmerking voor deze steunmaatregelen.

Algemene Voorwaarden
 • De onderneming is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
 • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.
 • De onderneming moet in de KBO als hoofd- of nevenactiviteit een van de volgende NACE-codes hebben:
  • 4931 - Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
  • 4939001 - Overig vervoer van personen met autocars of autobussen, zonder dienstregeling: chartervervoer, busreizen, toeristische excursies, enz
Omvang steun

Premie

De grootte van de premie wordt berekend op basis van de aankoopwaarde van de voertuigen van de onderneming.

 • eerste schijf: de onderneming ontvangt 1% van de aankoopwaarde van de voor de premie in aanmerking komende autobussen en autocars.
 • tweede schijf: het resterende beschikbare budget wordt opnieuw op basis van de aankoopwaarde van de voertuigen evenredig verdeeld over de aanvragers. Deze tweede schijf wordt uitbetaald na het afsluiten van de aanvraagperiode (31 augustus 2020).

Lening

 • Bedrag:
  • minimum kredietbedrag bedraagt € 5000;
  • maximum kredietbedrag bedraagt 1,5% van de aankoopwaarde van de in aanmerking komende voertuigen. Op basis van dit maximale kredietbedrag kan de onderneming beslissen voor welk bedrag ze een achtergestelde lening aanvraagt;
  • voor kredietbedragen vanaf € 25.000 wordt er doorverwezen naar de achtergestelde coronalening van PMV.
 • Looptijd en intrestvoet:
  • Indien de onderneming kiest voor een kredietbedrag van minder dan € 25.000, zal PMV een achtergestelde lening aanbieden met een looptijd van 3 jaar en een intrest van 3%.
  • De intrest wordt bepaald op de eindvervaldag van de lening.
 • Terugbetaling: De ontlener heeft de keuze om vanaf het tweede jaar te starten met kapitaalaflossing (vanaf maand 13 tot en met maand 36) of om de kapitaalsaflossing integraal op het einde van de lening (maand 36) uit te voeren.

De-minimis

Deze maatregelen vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/de-minimis.

Cumulering
 • De lening van minder dan € 25.000 kan niet gecombineerd worden met de coronalening van PMV (leningen vanaf € 25.000). 
 • De onderneming magt geen steun aangevraagd hebben in een ander gewest.
 • De onderneming mag geen beroep doen op de Gigarantwaarborg van PMV (COVID-19 van Gigarant).
Aanvraagprocedure

Aanvragen moesten ten laatste tegen 31 augustus 2020 ingediend worden via het e-loket coronasteun taxisector en autobus- en autocarsector.

Meer informatie over de aanvraagprocedure kan je raadplegen op www.vlaanderen.be/coronasteun-premie-en-lening-voor-autobus-en-autocarsector.

Deelmobiliteitsector: vergoeding voor verzekeringen en verkeersbelasting

De vaste kosten voor de verzekeringen en de verkeersbelasting van auto- en fietsdeelbedrijven zullen door de Vlaamse overheid vergoed worden.

Die vaste kosten werden gekozen omdat:

 • die kosten direct gerelateerd zijn aan de belangrijkste vaste kost voor de betrokken bedrijven, namelijk de voertuigen.
 • die vergoeding uitbetaald kan worden na het aantonen van de verzekeringsfacturen en de verkeersbelasting.

De precieze modaliteiten voor de toekenning van de vergoedingen worden nog uitgewerkt. Deze maatregel is dus nog niet operationeel. We houden je op de hoogte. 

Meer informatie op www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de-coronacrisis/steunmaatregelen-voor-de-deelmobiliteitsector.

Adres

Koning Albert II laan 20 (bus 2)
1000 Brussel
België

Telefoon