Steun mobiliteitssectoren (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 14 okt 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de taxi-, de autobus-, autocarsector en de auto- en fietsdeelsector
Voor wat
voor de investeringen en kosten van de voertuigen
Achtergestelde lening/Premie/Vergoeding
voorwaarden variëren per sector

Wat houdt de maatregel in

Omdat de ondernemingen uit de taxisector, de autobus- en autocarsector en de auto- en fietsdeelsector zwaar zijn getroffen door de coronacrisis voorziet de Vlaamse overheid extra steunmaatregelen.

De autobus- en autocarsector konden tot 31 augustus 2020 steun (premie en lening) aanvragen. De Vlaamse Regering heeft nu beslist dat deze bedrijven ook een tweede subsidieschijf van de premie kunnen ontvangen. Deze steunmaatregel werd in eerste instantie niet aangemeld bij Europa. Dat had als gevolg dat de steun viel onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving (zie Veelgestelde vragen: de-minimis) en bijgevolg moest beperkt blijven tot maximaal € 200.000 per onderneming of groep van verbonden ondernemingen. Er werd echter vastgesteld dat heel wat ondernemingen en groepen van verbonden ondernemingen hierdoor niet het volledig subsidiebedrag zouden kunnen krijgen. Daarom werd toch beslist om deze steunmaatregel aan te melden bij Europa. De Europese Commissie heeft deze steunmaatregel op 6 oktober 2020 goedgekeurd. Door deze wijziging kunnen bedrijven alsnog tot en met 20 november 2020 een aanvraag indienen voor de premie. 

Taxisector: achtergestelde lening

Deze lening kon bekomen worden door taxibedrijven met minimum 3 voertuigen. Deze lening van € 5.000 tot € 25.000 met een looptijd van 3 jaar en een intrest van 3% kon worden aangevraagd tot 31 augustus 2020. Voor kredietbedragen vanaf € 25.000 wordt er doorverwezen naar de achtergestelde coronalening van PMV.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/de-minimis.

Cumulering
 • Deze lening van minder dan € 25.000 kan niet gecombineerd worden met de coronalening van PMV (leningen vanaf € 25.000). 
 • De onderneming mag geen steun aangevraagd hebben in een ander gewest.
Meer info

Meer informatie over de aanvraagprocedure kan je raadplegen op www.vlaanderen.be/coronasteun-lening-voor-taxisector.

Autobus- en autocarsector: premie en lening

Wie komt in aanmerking

De premie en lening kan bekomen worden door autobussen en autocars die beschikken over een:

Bussen die voor De Lijn rijden of voor bedrijfsvervoer dat tijdens de crisis kon blijven rijden (of waarvoor een andere regeling werd getroffen) komen niet in aanmerking voor deze steunmaatregelen.

Algemene Voorwaarden
 • De onderneming is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
 • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.
 • De onderneming moet in de KBO als hoofd- of nevenactiviteit een van de volgende NACE-codes hebben:
  • 4931 - Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
  • 4939001 - Overig vervoer van personen met autocars of autobussen, zonder dienstregeling: chartervervoer, busreizen, toeristische excursies, enz
Omvang steun

Premie

De grootte van de premie wordt berekend op basis van de aankoopwaarde van de voertuigen van de onderneming.

 • eerste schijf: de onderneming ontvangt 1% van de aankoopwaarde van de voor de premie in aanmerking komende autobussen en autocars.
 • tweede schijf: De tweede subsidieschijf bedraagt 1,5 % van de aankoopwaarde van de voertuigen. Voertuigen waarvoor je met De Lijn een contract hebt afgesloten om in de periode van oktober tot en met december 2020 versterkingsritten uit te voeren, komen niet in aanmerking voor die tweede subsidieschijf van 1,5 %.

Lening

De lening van € 5000 tot € 25.000 met een looptijd van 3 jaar en een intrest van 3% kon worden aangevraagd tot 31 augustus 2020. Het maximale kredietbedrag bedroeg 1,5% van de aankoopwaarde van de voertuigen die in aanmerking komen. Voor kredietbedragen vanaf € 25.000 wordt er doorverwezen naar de achtergestelde coronalening van PMV.

Geen de-minimis steun meer

Deze steunmaatregel werd in eerste instantie niet aangemeld bij Europa. Dat had als gevolg dat de steun viel onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving (zie Veelgestelde vragen: de-minimis) en bijgevolg moest beperkt blijven tot maximaal € 200.000 per onderneming of groep van verbonden ondernemingen. Er werd echter vastgesteld dat heel wat ondernemingen en groepen van verbonden ondernemingen op die manier niet het volledig subsidiebedrag zouden kunnen krijgen. Daarom werd toch beslist om deze steunmaatregel aan te melden bij Europa. De Europese Commissie heeft deze steunmaatregel op 6 oktober 2020 goedgekeurd. Hierdoor kan een onderneming of groep van verbonden ondernemingen nu meer dan € 200.000 subsidie ontvangen.

Cumulering
 • De lening van minder dan € 25.000 kan niet gecombineerd worden met de coronalening van PMV (leningen vanaf € 25.000). 
 • De onderneming mag geen steun aangevraagd hebben in een ander gewest.
 • De onderneming mag geen beroep doen op de Gigarantwaarborg van PMV (COVID-19 van Gigarant).
Aanvraagprocedure

Door deze wijziging kunnen bedrijven nog tot en met 20 november 2020 een aanvraag indienen voor de subsidie via het e-loket coronasteun taxisector en autobus- en autocarsector.

Meer informatie over de aanvraagprocedure kan je raadplegen op www.vlaanderen.be/coronasteun-premie-en-lening-voor-autobus-en-autocarsector.

Deelmobiliteitsector: vergoeding voor verzekeringen en verkeersbelasting

De vaste kosten voor de verzekeringen en de verkeersbelasting van auto- en fietsdeelbedrijven zullen door de Vlaamse overheid vergoed worden.

Die vaste kosten werden gekozen omdat:

 • die kosten direct gerelateerd zijn aan de belangrijkste vaste kost voor de betrokken bedrijven, namelijk de voertuigen.
 • die vergoeding uitbetaald kan worden na het aantonen van de verzekeringsfacturen en de verkeersbelasting.

De precieze modaliteiten voor de toekenning van de vergoedingen worden nog uitgewerkt. Deze maatregel is dus nog niet operationeel. We houden je op de hoogte. 

Meer informatie op www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de-coronacrisis/steunmaatregelen-voor-de-deelmobiliteitsector.

Adres

Koning Albert II laan 20 (bus 2)
1000 Brussel
België

Telefoon