Wijzigingen aan Steun mobiliteitssectoren (coronavirus)

Op 13 november keurde de Vlaamse Regering maatregelen goed om de sector van de deelmobiliteit te ondersteunen. Deelfiets- en deelautobedrijven kunnen tot en met 13 december een subsidieaanvraag indienen.
Gewijzigd op
De autobus- en autocarsector konden tot 31 augustus 2020 steun (premie en lening) aanvragen. De Vlaamse Regering heeft nu beslist dat deze bedrijven ook een tweede subsidieschijf van de premie kunnen ontvangen. Deze steunmaatregel werd in eerste instantie niet aangemeld bij Europa. Dat had als gevolg dat de steun viel onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving en bijgevolg moest beperkt blijven tot maximaal € 200.000 per onderneming of groep van verbonden ondernemingen. Er werd echter vastgesteld dat hierdoor heel wat ondernemingen niet het volledig subsidiebedrag zouden kunnen krijgen. Daarom werd toch beslist om deze steunmaatregel aan te melden bij Europa. De Europese Commissie heeft deze steunmaatregel op 6 oktober 2020 goedgekeurd. Door deze wijziging kunnen bedrijven alsnog tot en met 20 november 2020 een aanvraag indienen voor de premie. 
Gewijzigd op
1. Voor de taxibedrijven met minstens 3 voertuigen wordt er een achtergestelde lening voorzien van € 5000 tot € 25.000 met een looptijd van 3 jaar en een intrestvoet van 3%. Aanvragen kan tot 31 augustus 2020. 2. Voor de autobus- en autocarsector wordt er een premie voorzien op basis van de aankoopwaarde van de in aanmerking komende autobussen en autocars en een achtergestelde lening van € 5000 tot € 25.000 met een looptijd van 3 jaar en een intrestvoet van 3%. Aanvragen kan tot 31 augustus 2020. 3. Voor de auto- en fietsdeelsector zullen de vaste kosten voor de verzekeringen en de verkeersbelasting van auto- en fietsdeelbedrijven door de Vlaamse overheid vergoed worden (nog niet operationeel).
Gewijzigd op