Projectsteun voor (semi) publieke laadinfrastructuur (CPT-programma)

Laatst gewijzigd op 7 okt 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen, overheden, organisaties
Voor wat
investeringen in laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen
Subsidie via oproep volgens thema
max. € 300.000 - 20 % subsidie - max. € 1.000 per equivalent laadpunt

Wat houdt de maatregel in

Met het actieplan 'Clean Power for Transport (CPT)' wil de Vlaamse overheid inzetten op de omschakeling naar zero-emissievervoermiddelen en vervoermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen. Ter uitvoering van CPT wordt een projectsubsidie verleend voor een aantal thema's rond laadinfrastructuur via jaarlijkse oproepen. 

Momenteel staat er geen oproep open voor het aanvragen van steun. De vorige projectoproep 2021 met als thema (semi)publieke laadinfrastructuur op privaat domein stond open tot en met 1 september 2021.

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel richt zich zowel tot ondernemingen, besturen en organisaties in het Vlaams Gewest. 

Wat komt in aanmerking

Naargelang de projectoproep komen één of meerdere van onderstaande thema's aan bod voor steun voor de uitrol van laadinfrastructuur:

  1. voor normaal en hoog vermogen voor elektrische wagens op parkings, of op plaatsen waar een elektrisch voertuig kan gestald worden, buiten het publiek domein, maar dat publiek toegankelijk is;
  2. voor normaal en hoogvermogen voor elektrische wagens op plaatsen die behoren tot het publiek domein, waarbij de privaatrechtelijke rechtspersoon een zakelijk recht heeft op (een deel van) het publiek domein;
  3. voor normaal en hoogvermogen voor elektrische wagens op plaatsen die behoren tot het publiek domein;
  4. voor normaal en hoogvermogen voor elektrische deelwagens , taxi’s en voertuigen bestemd voor emissievrije belevering van stedelijke kernen, op plaatsen die behoren tot het publiek domein en op plaatsen buiten het publiek domein;
  5. voor normaal en hoogvermogen voor elektrische vrachtwagens en bussen op plaatsen die behoren tot het publiek domein en plaatsen buiten het publiek domein.
     

De oproep 2021 (stond open tot en met 1 september 2021) voor volgende twee thema's:

  • de uitrol van (semi-)publieke laadinfrastructuur voor normaal en hoog vermogen voor elektrische wagens op parkings of op plaatsen waar een elektrisch voertuig kan worden gestald, buiten het openbare domein; 
  • de uitrol van (semi-)publieke laadinfrastructuur voor normaal en hoog vermogen voor elektrische wagens op plaatsen binnen het openbare domein, waarbij de privaatrechtelijke rechtspersoon een zakelijk recht heeft op een deel van het openbaar domein.

Dit zijn bijvoorbeeld parkings van supermarkten, sportterreinen, recreatiedomeinen, scholencomplexen, winkelketens, bedrijventerreinen, tankstations … Met normaal vermogen bedoelen we laadpalen met een vermogen tot 22 kW; erboven spreken we van hoog vermogen. De laadpunten moeten uitgerust zijn met standaard connectoren (type 2 en type Combo 2). 

De laadinfrastructuur moet minstens 10 uur per etmaal publiek toegankelijk zijn en de laadpunten worden voorzien van groene stroom.

Omvang steun

De maximale steun is € 500.000 per project en het budget per oproep is max. € 5.000.000.

Oproep 2021 (stond open tot en met 1 september):

Het budget bedraagt € 3.000.000 en de maximale steun is € 300.000 per project.

De investeringen worden vergoed voor de plaatsing en slimme aansluiting van laadinfrastructuur en dit aan 20% van de kosten met een maximum van 1.000 euro per gerealiseerde charge point equivalent (CPE).

Een laadpunt met een beperkt vermogen (3-11 kW) komt overeen met 1 CPE. Bij een laadpunt met een hoger vermogen (22kW) zijn dat 2 CPE, bij een AC-snellaadpunt (43 kW) zijn dat 4 CPE, bij een DC-snellaadpunt (50 kW tot minder dan 150 kW) zijn dat 5 CPE en bij een ultrasnellaadpunt (150 kW en meer) zijn dat 10 CPE.
Dit geldt voor publieke laadpunten (24/7). Laadpunten, die minstens 10 uren per etmaal voor iedereen toegankelijk zijn, tellen voor de helft. Indien er meerdere laadpunten aan één laadpaal zijn (bv. een laadpaal met twee laadpunten van 11 kW telt voor 2 CPE, een ultrassnellader met twee laadpunten van 150 kW telt voor 20 CPE).

Aanvraagprocedure

Via een jaarlijkse oproep kunnen projectaanvragen voor de thema's van de oproep ingediend worden via het modelformulier op de website milieuvriendelijke voertuigen

Momenteel staat er geen oproep open voor het aanvragen van steun! De vorige oproep 2021 stond open tot en met 1 september 2021.

De projecten worden beoordeeld volgens een aantal criteria naargelang de oproep.

Uitbetalingsprocedure

De projecten hebben een maximumduur van 2 jaar, te rekenen vanaf de kennisgeving van de selectie van het project.

De steun wordt uitbetaald in drie schijven: de eerste schijf van 20% bij de start van het goedgekeurde project, de tweede schijf van 40% halftijds en het saldo met een maximum van 40% bij de aanvaarding en goedkeuring van het project.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.