Wijzigingen aan Land- en tuinbouwsector: investerings- en innovatiesteun

Nog tot 30 april 2021 loopt er een oproep Europees partnerschap voor innovatie (EIP) - operationele groepen. Via  samenwerkingsverbanden tussen onderzoekers, ondernemers, land- en tuinbouwers kan er rond bepaalde thema's steun worden bekomen voor de uitvoering van een innovatieproject. De subsidie is beperkt tot maximaal € 75.000 aan bewijsbare kosten per project. De projecten worden betoelaagd ten belope van maximaal 90% van de totale projectkosten (met uitzondering van de overhead en investeringskosten die niet worden gesubsidieerd): Zie Oproep 2021.
Gewijzigd op
Vanaf 17 maart 2021 tot en met 30 april 2021 loopt er een oproep 'Projectsteun voor innovaties in de landbouw'. Via deze maatregel stimuleert VLIF land- en tuinbouwers, alsook groepen van landbouwers, om te innoveren. Meer informatie vind je op de website van het Departement Landbouw & Visserij: Projectsteun voor innovaties in de landbouw - oproep 2021.
Gewijzigd op
Land- en tuinbouwbedrijven die kampen met liquiditeitsproblemen ten gevolge van de huidige slechte conjunctuur kunnen voor een krediet voor werkingsmiddelen en herfinanciering in het kader van deze uitzonderlijke gebeurtenissen rekenen op een tijdelijke waarborg via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Deze maatregel werd via het Ministerieel Besluit van 15 december tijdelijk geactiveerd. Tot en met 30 september 2021 kunnen land- of tuinbouwers een steunaanvraag indienen. Zie VLIF-waarborgregeling slechte conjunctuur.
Gewijzigd op
Nog tot en met 29 oktober 2020 loopt er een oproep voor 'Steun aan investeringen in de agrovoedingssector: oproep 2020'. De investeringsfocus ligt op circulaire economie en op ‘e economische relance om de gevolgen van de coronacrisis te milderen. In beperkte mate is er ook nog budget beschikbaar voor projecten met een investeringsfocus naar keuze van de aanvrager. 
Gewijzigd op
Van 1 maart tot en met 30 april 2020 loopt er een oproep voor 'Projectsteun voor innovaties in de landbouw'. Deze subsidie richt zich tot land- en tuinbouwers met sterke, innovatieve en vernieuwende ideeën. Dit is een aanvulling op de gewone investeringssteun. Meer info op lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/projectsteun-voor-innovaties-de-landbouw-0.
Gewijzigd op