Land-en tuinbouwsector: investeringssteun (VLIF)

Laatst gewijzigd op 2 apr 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de land- en tuinbouwsector
Voor wat
stimulering van duurzame investeringen
Subsidies & Waarborgen
bedrag/steunpercentage varieert per initiatief

Wat houdt de maatregel in

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw door duurzame investeringen te stimuleren om de structuur van de land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren, hun rendabiliteit te verzekeren en de kostprijs te verminderen.

De Vlaamse overheid heeft een maatregelenpakket uitgewerkt om tegemoet te komen aan de opgelopen schade van land- en tuinbouwbedrijven en siertelers tengevolge de coronacrisis. Meer informatie over deze maatregelen (Corona compensatiepremie, VLIF-waarborgregeling Covid 19, enz...) kan je terugvinden in deze maatregel Vlaamse steunmaatregelen Land-en tuinbouwsector (coronavirus).

Wat komt in aanmerking

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende maatregelen:

Omvang steun

De steun kan worden toegekend in de vorm van een rentesubsidie, een krediet, een subsidie of een waarborg afhankelijk van het instrument. Ook de steunbedragen variëren afhankelijk van het instrument.

De-minimis

De maatregel Investeringssteun op land- en tuinbouwbedrijf is gebaseerd op de Europese de-minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen.

Meer informatie kan je terugvinden op lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/landbouwbeleid-eu/steunmelding/staatssteun/de-minimissteun.

Aanvraagprocedure

VLIF steunaanvragen verlopen via het e-loket. Voor meer informatie zie lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/vlif-steunaanvraag.

Contact

Meer informatie kan is terug te vinden op de webiste lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun-voor-de-land-en-tuinbouw.

Voor inhoudelijke vragen kan je de provinciale buitendiensten contacteren.

Afdeling / Dienst
Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen
Adres

Koning Albert II laan 35 bus 40
1030 Brussel
België

Telefoon