Land-en tuinbouwsector: investeringssteun (VLIF)

Laatst gewijzigd op 14 jan 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de land- en tuinbouwsector
Voor wat
stimulering van duurzame investeringen
Subsidies & Waarborgen
bedrag/steunpercentage varieert per initiatief

Wat houdt de maatregel in

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw door duurzame investeringen te stimuleren om de structuur van de land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren, hun rendabiliteit te verzekeren en de kostprijs te verminderen.

Land- en tuinbouwbedrijven die kampen met liquiditeitsproblemen ten gevolge van de huidige slechte conjunctuur kunnen voor een krediet voor werkingsmiddelen en herfinanciering in het kader van deze uitzonderlijke gebeurtenissen rekenen op een tijdelijke waarborg via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Deze maatregel werd via het Ministerieel Besluit van 15 december tijdelijk geactiveerd. Tot en met 30 september 2021 kunnen land- of tuinbouwers een steunaanvraag indienen. Zie VLIF-waarborgregeling slechte conjunctuur.

Wat komt in aanmerking

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende maatregelen:

Omvang steun

De steun kan worden toegekend in de vorm van een rentesubsidie, een krediet, een subsidie of een waarborg afhankelijk van het instrument. Ook de steunbedragen variëren afhankelijk van het instrument.

De-minimis

De maatregel Investeringssteun op land- en tuinbouwbedrijf is gebaseerd op de Europese de-minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen.

Meer informatie kan je terugvinden op de webpagina De-minimissteun.

Aanvraagprocedure

VLIF steunaanvragen verlopen via het e-loket. Voor meer informatie zie de webpagina VLIF-steunaanvraag.

Contact

Meer informatie is terug te vinden op de website lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun-voor-de-land-en-tuinbouw.

Voor inhoudelijke vragen kan je de provinciale buitendiensten contacteren.

Afdeling / Dienst
Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen
Adres

Koning Albert II laan 35 bus 40
1030 Brussel
België

Telefoon