Jobbonus plus voor startende zelfstandigen

Laatst gewijzigd op 23 jan 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
startende ondernemers in hoofdberoep
Voor wat
opstart in hoofdberoep
omvang steun
premie ten belope van tweemaal € 600

Wat houdt de maatregel in

Werknemers of zelfstandigen in bijberoep die minder dan € 2500 bruto per maand verdienen en die willen starten als zelfstandige in hoofdberoep kunnen in aanmerking komen voor een jobbonus plus. Als men recht heeft op een jobbonus plus, zal men maximaal twee keer € 600 ontvangen.

De Vlaamse Regering wil met deze maatregel ondernemerschap in hoofdberoep stimuleren voor loontrekkenden die aan de slag zijn met een laag inkomen. De stap naar ondernemerschap in hoofdberoep wordt voor deze personen gefaciliteerd door hun recht op een jobbonus twee jaar te verlengen via de jobbonus plus voor startende zelfstandigen. 

Wie komt in aanmerking

Om in aanmerking te komen voor een jobbonus plus, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je zet de stap naar zelfstandige in hoofdberoep
  • Je was in het jaar voorgaand aan de overstap naar een zelfstandig hoofdberoep aan de slag als loontrekkende.
  • Je verdiende als loontrekkende minder dan 2.500 euro bruto per maand.

In de drie maanden voor de start als zelfstandige in hoofdberoep moet je minstens één dag als loontrekkende hebben gewerkt om in aanmerking te komen voor een jobbonus plus. Ook loontrekkenden die tegelijk zelfstandige in bijberoep waren, kunnen in aanmerking komen.

Omvang steun

De startende zelfstandige ontvangt maximaal twee keer een premie van € 600.

  • De eerste premie van € 600 wordt uitbetaald op het einde van het jaar na de start als zelfstandige in hoofdberoep. Voor personen die pas in het 4e kwartaal de overstap maken, verschuift de betaling van de eerste premie naar het eerste kwartaal van het daaropvolgende jaar.
  • De tweede premie van € 600 wordt uitbetaald wanneer de zelfstandige na twaalf maanden nog steeds actief is als zelfstandige in hoofdberoep. 

De jobbonus plus kan eenmalig boven op de jobbonus worden uitgekeerd, als je aan alle voorwaarden voldoet. Dat is in het jaar waarin je beslist om de stap naar zelfstandige in hoofdberoep te zetten.

De jobbonus plus voor startende zelfstandigen wordt niet vrijgesteld als inkomen voor de personenbelasting. De jobbonus plus wordt beschouwd als beroepsinkomen en wordt daarom belast.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de-minimis-regelgeving. De de-minimissteun aan bedrijven mag over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.

Aanvraagprocedure

De jobbonus plus wordt automatisch uitbetaald. De begunstigde registreert daarvoor één keer zijn rekeningnummer via Mijn Burgerprofiel. Bij wijziging van het rekeningnummer wordt het nieuwe rekeningnummer ook geregistreerd via Mijn Burgerprofiel.

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de-minimis-regelgeving. De jobbonus plus wordt slechts toegekend indien de zelfstandige op eer verklaart dat hij de betreffende deminimis-drempel niet overschrijdt. 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.