Internationaal maatwerkproject: subsidie van FIT

Laatst gewijzigd op 15 jan 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & vzw's met economische activiteit
Voor wat
creatieve projecten gericht op internationaal ondernemen
Subsidie
van 50% of 75% van de aanvaarde kosten

Bekijk ook het thema Internationaal Ondernemen op de website van VLAIO.

Wat houdt de maatregel in

Kmo's (incl. vzw's met economische activiteit) in het Vlaamse Gewest kunnen bij Flanders Investment and Trade (FIT) een subsidie bekomen van 50% of 75% om creatieve projecten te realiseren die het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen bevordert in, bij voorkeur, opkomende economieën of groeilanden. De aanvaarde kosten bedragen maximaal € 25.000 (excl. btw) per internationaal maatwerkproject, inclusief een forfait van maximaal € 4.000 voor de personeelskosten.

Wie komt in aanmerking

Deze steunmaatregel staat open voor kmo's die een exploitatiezetel hebben in het Vlaamse Gewest en die beantwoorden aan de volgende definitie:

Criteria
kmo
Tewerkstellingminder dan 250
ofwel jaaromzet
ofwel balanstotaal
maximum € 50 miljoen
maximum € 43 miljoen
Zelfstandigheidscriterium
Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunvragende onderneming met deze van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) ondernemingen (zie  Europese basisdefinitie van kmo op de website van FIT).

Ook ondernemersorganisaties en (gemengde) kamers van koophandel, die niet in aanmerking komen voor structurele financiering bij FIT, kunnen voor dit steuntype een aanvraag indienen.

Vzw's met een economische activiteit komen eveneens in aanmerking voor deze maatregel. 

Wie komt niet in aanmerking:

 • Aanvragers die niet in orde zijn met de sociale en fiscale wetgeving;
 • Aanvragers die geen Belgisch ondernemingsnummer hebben (uitgezonderd de gemengde kamers van koophandel in het buitenland);
 • Ondernemingen die hun verbintenissen t.a.v. FIT niet hebben nageleefd.

Wat komt in aanmerking

Welke initiatieven

Een maatwerkproject is een creatief project die het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen bevordert.

Het maatwerkproject mag wel niet in aanmerking komen voor een van de volgende subsidies van FIT:

 • prospectiereis buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
 • deelname aan een buitenlandse beurs of niche-evenement
 • ontwikkeling en vertaling van digitale internationale commerciële communicatie
 • oprichting van een prospectiekantoor buiten de EER
Belangrijke voorwaarden
 • Het project heeft een meerwaarde voor het economisch bedrijfsleven in het Vlaamse Gewest, wat bijvoorbeeld resulteert in meer werkgelegenheid, meer technologische innovatie, nieuwe investeringen, ...
 • Het maatwerkproject heeft bij voorkeur betrekking op initiatieven in opkomende economieën of groeilanden.
 • Het land waarop het project is gericht, dient tevens een 'nieuwe markt' te zijn voor de onderneming, met name een markt waar nog geen of slechts een beperkte afzet gerealiseerd wordt.
 • De aanvrager mag in de voorbije 2 jaar geen subsidie hebben ontvangen voor een ander maatwerkproject.

Omvang steun

De steun wordt berekend op basis van de kosten voor de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van een internationaal maatwerkproject ter bevordering van het internationaal ondernemen. De aanvaarde kosten bedragen maximaal € 25.000 (excl. btw) per internationaal maatwerkproject, inclusief een forfait van maximaal € 4.000 voor de eigen personeelskosten.

De steun bedraagt:

 • standaard:
  • 50% van de aanvaarde kosten;
  • de maximale subsidie bedraagt € 12.500
 • voor kmo’s die sedert 1 september 2005 minder dan 4 goedgekeurde subsidieaanvragen hebben bij FIT: 
  • 75% van de aanvaarde kosten
  • de maximale subsidie bedraagt € 18.750
De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 300.000 bedragen. Meer informatie kan je terugvinden op www.vlaio.be/de-minimis.

Bijkomende voorwaarden

De aanvraag verloopt digitaal via www.flanderstrade.be.

De volledige elektronische aanvraag moet uiterlijk zeven kalenderdagen voor de aanvang van het project ingediend worden. Slechts bij aanvaarde hoogdringendheid kan hiervan worden afgeweken. Aanvragen ingediend tijdens of na afloop van het project kunnen nooit worden gesubsidieerd.

FIT streeft ernaar om binnen de 75 kalenderdagen na ontvangst van de volledige aanvraag een beslissing te nemen over de toekenning van de subsidie.

De subsidie wordt uitbetaald indien FIT uiterlijk 6 maanden na goedkeuring van de subsidieaanvraag in het bezit is van de bewijsstukken en van het verslag. Een model voor opmaak van verslag is beschikbaar op de website van FIT.

Aanvraag- en uitbetalingsprocedure

Voor dit maatwerkproject mag er geen andere financiële steun zijn toegekend van een andere instelling of overheid.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Afdeling / Dienst
Dienst Financiële Tegemoetkomingen
Adres

Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België

Telefoon