Doelgroepvermindering Kunstenaars-Vlaanderen

Laatst gewijzigd op 16 nov 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
tewerkstelling van een kunstenaar
RSZ-korting
van € 726,50 per kwartaal (volledige duur van de tewerkstelling)

Wat houdt de maatregel in

Deze  doelgroepvermindering kent een vermindering van de werkgeversbijdragen toe aan werkgevers gedurende de tewerkstellingsperiode van een kunstenaar. Dit zowel aan kunstenaars verbonden met een arbeidsovereenkomst; als aan kunstenaars die, niet verbonden met een arbeidsovereenkomst, tegen betaling van een loon artistieke prestaties leveren en/of in opdracht artistieke werken produceren.

Deze doelgroepvermindering werd geregionaliseerd ingevolge de zesde staatshervorming. De bestaande regelgeving blijft momenteel echter behouden. 

Wie komt in aanmerking

Werkgever

Alle werkgevers, zowel van de privésector als van de openbare sector komen in aanmerking voor de vermindering.

Werknemer

Zowel de kunstenaars die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst, als de kunstenaars die, zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen betaling van een loon artistieke prestaties leveren en/of in opdracht artistieke werken produceren, komen voor de vermindering in aanmerking. Voor statutaire kunstenaars tewerkgesteld in de openbare sector, is de vermindering dus niet van toepassing.
Onder artistieke prestaties wordt verstaan de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele sector, in de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie.

Het refertekwartaalloon van de kunstenaar moet wel minstens 3 maal het gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) geldig voor de 1 eerste maand van het kwartaal bedragen. Voor het 3de kwartaal 2017 bedraagt deze ondergrens dus € 4.5687,77.

Omvang steun

Een vermindering € 726,50 per kwartaal wordt toegekend gedurende de volledige duur van de tewerkstelling.

De doelgroepvermindering mag voor een kunstenaar echter nooit meer bedragen dan € 517,00 per kwartaal. Het betreft een aftopping van het absolute verminderingsbedrag, na het in rekening brengen van de prestatiebreuk en de multiplicatiefactor. Via deze techniek zal bij onvolledige prestaties de vermindering sneller stijgen bij toename van de prestaties, maar slechts tot een absoluut verminderingsbedrag.