Flexi-jobs in horeca en detailhandel

Laatst gewijzigd op 28 apr 2022 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
particulieren & ondernemingen
Voor wat
tewerkstelling in horeca en detailhandel
RSZ & fiscaal voordeel
brutoloon = nettoloon (enkel RSZ-bijdrage van 25%)

Bekijk ook deze pagina op de VLAIO website Bijverdienen, flexi-job of zelfstandige in bijberoep?

Wat houdt de maatregel in

Via het systeem van flexi-jobs betalen werkgevers in de horeca of detailhandel enkel een patronale bijdrage van 25% boven op het loon van flexi-jobbers. De gewone socialezekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing zijn dus niet van toepassing op het flexi-loon. Brutoloon en nettoloon zijn gelijk. Gepensioneerden en iedereen die voor minstens 4/5de aan de slag is in een andere job, kunnen aan deze voorwaarden bijverdienen.

De maatregel bestaat sinds 1 december 2015 voor de horecasector en werd daarna stelselmatig uitgebreid. Zo is de regeling vanaf 1 januari 2018 ook toegankelijk voor gepensioneerden en is ze vanaf die datum ook van toepassing in de detailhandel.

 

Wie komt in aanmerking

Werkgevers

Werkgevers in de horeca (paritair comité nr. 302) en detailhandel (paritair comité nr. 118.03, 119, 201, 202, 202.01, 311, 312, 314) kunnen deze werknemers aanwerven.

Ook de uitzendsector kan hiervan genieten indien de werkgever ressorteert onder één van voorgaande paritaire (sub)comités.

Werknemers

Gedurende het kwartaal van de flexi-job (kwartaal T) moet de flexi-werknemer al een tewerkstelling van minimaal 4/5de (80%) hebben bij een werkgever. Let op: dit geldt ook voor het derde kwartaal dat voorafgaat aan het kwartaal van de tewerkstelling (kwartaal T-3). Elk kwartaal opnieuw gebeurt de beoordeling of de werknemer onder het stelsel van flexi-jobs mag werken. 

Sinds 1 januari 2018 is deze regeling ook toegankelijk voor wettelijk gepensioneerden, dit zonder tewerkstellingvoorwaarden.

De werknemer kan alleen worden tewerkgesteld in het kader van een flexi-job als hij tijdens dezelfde periode niet wordt ingeschakeld in het kader van een arbeidsovereenkomst bij de werkgever. Dit geldt ook als er een uitzendkantoor instaat voor de tewerkstelling als flexi-jobber.

Omvang steun

Via het systeem van flexi-jobs betalen de werkgevers enkel een bijzondere werkgeversbijdrage van 25% boven op het loon van flexi-jobbers. De gewone socialezekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing (vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing) zijn dus niet van toepassing op het flexi-loon. Brutoloon en nettoloon zijn gelijk.

Het flexi-loon waarop de werknemer recht heeft, mag niet lager zijn dan € 10,13 per uur.
Eveneens wordt, samen met ieder loon, een flexi-vakantiegeld uitbetaald van € 0,78 per uur.

De-minimis

Deze lastenverlaging valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/de-minimis.

Aanvraagprocedure

Een tewerkstelling in het kader van een flexi-job gebeurt steeds op kwartaalbasis. Elk kwartaal opnieuw moet beoordeeld worden of de werknemer onder het stelsel van flexi-jobs mag werken.

Belangrijk is dat je als werkgever voor elke flexi-jobwerknemer over een raamovereenkomst beschikt (uitgezonderd voor uitzendkrachten). Dit is een schriftelijke overeenkomst waarin enkele verplichte zaken vermeld staan, zoals de identiteit van beide partijen, het flexi-loon en de jobinhoud. Zowel werkgever als werknemer dienen deze te tekenen. Naast de raamovereenkomst is er de arbeidsovereenkomst, die zowel schriftelijk als mondeling kan zijn. Deze wordt per tewerkstelling afgesloten.

Meer informatie kan je terugvinden in deze folder op de website van de RSZ.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Meer informatie over deze maatregel kan je ook terugvinden op de RSZ-website in de 'Administratieve instructies RSZ'. Klik vervolgens op de rubriek 'Flexi-werknemers en horeca overuren' of je kan contact opnemen met het RSZ contactcenter. 

Informatie over de fiscale voordelen kan je terugvinden in de 'FAQ- Flexi-jobs meerdere sectoren' en de 'FAQ - Horeca-Flexi-jobs en overuren' op Fisconetplus of je kan contact opnemen met de FOD Financiën.

Voor vragen over de raamovereenkomst, de flexi-overeenkomst en het loon kan je terecht bij de FOD WASO.

Afdeling / Dienst
Contactcenter
Adres

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
België

Telefoon
Afdeling / Dienst
Contactcenter
Adres

Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 Brussel
België

Telefoon
Adres

Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
België

Telefoon